ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างจะต้องทำอย่างไรให้ได้รับสิทธิกรณีว่างงาน?, เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างจะต้องทำอย่างไรให้ได้รับสิทธิกรณีว่างงาน? หมายถึง, เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างจะต้องทำอย่างไรให้ได้รับสิทธิกรณีว่างงาน? คือ, เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างจะต้องทำอย่างไรให้ได้รับสิทธิกรณีว่างงาน? ความหมาย, เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างจะต้องทำอย่างไรให้ได้รับสิทธิกรณีว่างงาน? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างจะต้องทำอย่างไรให้ได้รับสิทธิกรณีว่างงาน?

เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างจะต้องทำอย่างไรให้ได้รับสิทธิกรณีว่างงาน

คำตอบ

                ในขั้นตอนแรกผู้ประกันตนจะต้องไปขึ้นทะเบียนหางานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ   ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงานโดยยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน   สปส 2-01 7   พร้อมหลักฐานดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน   รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป   สำเนาหนังสือแจ้งการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน   สปส 6-09   หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน   ถ้ามี และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตนธนาคารใดธนาคารหนึ่ง   ดังนี้   กรุงไทย   กรุงเทพ   กรุงศรีอยุธยา   กสิกรไทย   ทหารไทย   และไทยพาณิชย์   ซึ่งผู้มีสิทธิ์จะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน

เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างจะต้องทำอย่างไรให้ได้รับสิทธิกรณีว่างงาน, เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างจะต้องทำอย่างไรให้ได้รับสิทธิกรณีว่างงาน หมายถึง, เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างจะต้องทำอย่างไรให้ได้รับสิทธิกรณีว่างงาน คือ, เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างจะต้องทำอย่างไรให้ได้รับสิทธิกรณีว่างงาน ความหมาย, เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างจะต้องทำอย่างไรให้ได้รับสิทธิกรณีว่างงาน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu