ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วันศุกร์ตรงกับวันอีดจะทำอย่างไร?, วันศุกร์ตรงกับวันอีดจะทำอย่างไร? หมายถึง, วันศุกร์ตรงกับวันอีดจะทำอย่างไร? คือ, วันศุกร์ตรงกับวันอีดจะทำอย่างไร? ความหมาย, วันศุกร์ตรงกับวันอีดจะทำอย่างไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

วันศุกร์ตรงกับวันอีดจะทำอย่างไร?

คนที่ละหมาดอีดไม่ต้องละหมาดวันศุกร์ ไม่ต้องละหมาดบ่ายด้วย เพื่อนบอกว่าอาจารย์เคยบรรยายไว้นานแล้ว เขาอัดเทปไว้แต่หาไม่เจอ อยากให้ชี้แจงหน่อย ละหมาดอีดเป็นสุนัตแต่วันศุกร์กับบ่ายเป็นฟัรดู แทนกันได้หรือครับ ขอหลักฐานด้วย จาก คุณ UMAR

คำตอบ

เกี่ยวกับวันศุกร์ตรงกับวันอีดนั้น อิสลามได้ให้เราเลือกปฏิบัติได้ 3 กรณีด้วยกันคือ 1 ndash ละหมาดอีดและละหมาดวันศุกร์ด้วย 2 ndash ละหมาดอีดแล้วไม่ต้องละหมาดวันศุกร์แต่ละหมาดบ่าย 3 ndash ละหมาดอีดโดยไม่ละหมาดวันศุกร์และไม่ละหมาดบ่าย ไปละหมาดอัศริเลย ทั้งสามกรณีนี้ ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 มิใช่เป็นประเด็นสงสัยจึงขอยกยอดไป แต่สิ่งที่ยังคาใจอีกหลายคนก็คือ ข้อที่ 3 ที่บอกว่าละหมาดอีดโดยไม่ต้องละหมาดวันศุกร์และไม่ต้องละหมาดบ่ายกระทำได้หรือ เพราะละหมาดอีดเป็นซุนนะห์ ส่วนละหมาดวันศุกร์กับละหมาดบ่ายเป็นฟัรดู จะแทนกันได้หรือ นี่คือการตั้งข้อสังเกตโดยที่ยังไม่รู้หลักฐาน เป็นการดีที่เราจะระวังรักษาฟัรดูของเราให้ครบถ้วน แต่เรื่องใดก็ตามที่มีตัวบทหลักฐานและมีแนวการปฏิบัติจากศอฮาบะห์ เราก็ต้องรับฟังด้วยเช่นกัน 1602 1614 1575 1604 1614 1593 1614 1591 1614 1575 1569 1612 1575 1616 1580 1618 1578 1614 1605 1614 1593 1614 1610 1614 1608 1618 1605 1615 1580 1615 1605 1618 1593 1614 1577 1613 1608 1614 1610 1614 1608 1618 1605 1615 1601 1616 1591 1618 1585 1613 1593 1614 1604 1609 1614 1593 1614 1607 1618 1583 1616 1575 1576 1618 1606 1616 1575 1604 1586 1615 1576 1614 1610 1618 1585 1616 1601 1614 1602 1614 1575 1604 1614 1593 1616 1610 1618 1583 1614 1575 1606 1616 1575 1616 1580 1618 1578 1614 1605 1614 1593 1614 1575 1601 1616 1609 1610 1614 1608 1618 1605 1613 1608 1614 1575 1581 1616 1583 1613 1601 1614 1580 1614 1605 1614 1593 1614 1607 1615 1605 1614 1575 1580 1614 1605 1616 1610 1618 1593 1611 1575 1601 1614 1589 1614 1604 1575 1617 1614 1607 1615 1605 1614 1575 1585 1614 1603 1618 1593 1614 1578 1614 1610 1618 1606 1616 1576 1615 1603 1618 1585 1614 1577 1611 1604 1614 1605 1618 1610 1614 1586 1616 1583 1618 1593 1614 1604 1610 1618 1607 1616 1605 1614 1575 1581 1614 1578 1617 1614 1609 1589 1614 1604 1617 1614 1609 1575 1604 1593 1614 1589 1618 1585 1614 อะฏออ์รายงานว่า “ วันศุกร์กับวันอีดฟิตริตรงกันในสมัยของท่านอิบนุซุบัยร์ ท่านกล่าวว่า สองอีดมาบรรจบในวันเดียวกัน ฉะนั้นจึงได้รวมทั้งสองไว้ด้วยกัน โดยละหมาดอีดและละหมาดวันศุกร์ด้วยกัน 2 รอกอะห์ในเช้าตรู่ จากนั้นก็ไม่ได้ละหมาดอื่นใดอีกจนกระทั่งละหมาดอัศร์ ” บันทึกโดยอบูดาวู๊ด ฮะดีษที่ 906 1593 1614 1606 1618 1593 1614 1591 1614 1575 1569 1616 1576 1618 1606 1616 1571 1614 1576 1616 1609 1585 1614 1576 1614 1575 1581 1613 1602 1614 1575 1604 1614 1589 1614 1604 1609 1614 1576 1616 1606 1614 1575 1575 1616 1576 1618 1606 1615 1575 1604 1586 1615 1576 1614 1610 1618 1585 1616 1601 1616 1609 1610 1614 1608 1618 1605 1616 1593 1616 1610 1618 1583 1613 1601 1616 1609 1610 1614 1608 1618 1605 1580 1615 1605 1615 1593 1614 1577 1613 1571 1614 1608 1617 1614 1604 1614 1575 1604 1606 1614 1607 1614 1575 1585 1616 1579 1615 1605 1617 1614 1585 1615 1581 1618 1606 1614 1575 1575 1616 1604 1609 1614 1575 1604 1580 1615 1605 1615 1593 1614 1577 1616 1601 1614 1604 1614 1605 1618 1610 1614 1582 1618 1585 1615 1580 1618 1575 1616 1604 1614 1610 1618 1606 1614 1575 1601 1614 1589 1614 1604 1614 1610 1618 1606 1614 1575 1608 1615 1581 1618 1583 1614 1575 1606 1611 1575 1608 1614 1603 1575 1614 1606 1614 1575 1576 1618 1606 1615 1593 1614 1576 1617 1614 1575 1587 1613 1576 1616 1575 1604 1591 1614 1575 1574 1616 1601 1616 1601 1614 1604 1614 1605 1617 1614 1575 1602 1614 1583 1616 1605 1614 1584 1614 1603 1614 1585 1618 1606 1614 1575 1584 1614 1604 1616 1603 1614 1604 1614 1607 1615 1601 1614 1602 1614 1575 1604 1614 1571 1614 1589 1614 1575 1576 1614 1575 1604 1587 1615 1606 1617 1614 1577 1614 รายงานจากอะฏออ์ อิบนิอบีรอบาฮ์ว่า “ ท่านอิบนุซุบัยร์ได้นำเราละหมาดอีดซึ่งตรงกับวันศุกร์ในตอนเช้า และเมื่อเราได้ไปละหมาดวันศุกร์ ท่านก็ไม่ได้ออกมานำเราละหมาด พวกเราจึงต่างคนต่างละหมาด ขณะนั้นท่านอิบนุอับบาสอยู่ที่เมืองฏออิฟ เมื่อท่านกลับมาเราจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟัง ท่านกล่าวว่า ถูกต้องตรงตามซุนนะห์แล้ว ” บันทึกโดยอบูดาวู๊ด ฮะดีษที่ 905 ฮะดีษทั้งสองบทข้างต้นนี้อยู่ในฐานะศอเฮียะห์ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคของท่านอับดุลลอฮ์ อิบนุซุบัยร์ และท่านอับดุลลอฮ์ อิบนุอับบาส ทั้งสองท่านนี้เป็นศอฮาบะห์ของท่านรอซูล บางท่านกล่าวว่า น้ำหนักของหลักฐานนี้เบามากเป็นแค่ฮะดีษเมากูฟ คือเป็นการกระทำของศอฮาบะห์เท่านั้น มิใช่ฮะดีษมัรฟัวอ์ หมายถึงฮะดีษที่อ้างถึงคำพูด การกระทำ และการยอมรับของท่านนบี ขอทำความเข้าใจว่านี่เป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้อง เพราะถ้าพิจารณาในตอนท้ายของฮะดีษ เราจะพบคำพูดของอิบนุอับบาสที่อ้างถึงท่านนบีด้วย โดยท่านกล่าวว่า ถูกต้องตรงตามซุนนะห์ อย่างนี้เขาเรียกว่า อะลาฮุกมิ้ลมัรฟัวอ์ คือ ฮะดีษที่มีฐานะเดียวกับฮะดีษมัรฟัวอ์ หมายถึงอ้างถึงท่านนบีด้วยเช่นกัน ประการต่อมาก็คือ ข้อสงสัยที่บอกว่า ละหมาดอีดเป็นซุนนะห์ ส่วนละหมาดวันศุกร์และละหมาดบ่ายเป็นฟัรดู จะแทนกันได้หรือ หลักฐานที่บอกว่าได้ แสดงไว้แล้วข้างต้นแล้ว ส่วนการที่เข้าใจว่าละหมาดอีดเป็นซุนนะห์นั้น อันนี้เป็นความเข้าใจในทัศนะของมัซฮับซาฟีอี ส่วนในมัซฮับอื่นๆ เขาเข้าใจว่าละหมาดอีดเป็นฟัรดูด้วย และเหตุของความเข้าใจในฮุก่มที่ต่างกันนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาในคำสั่งของท่านรอซูล ซึ่งเข้าสู่ประเด็นของฟิกฮ์ ที่เขาถกเถียงกันยืดยาว อย่างไรก็ตาม เมื่อมีตัวบทหลักฐานเช่นนี้ ท่านก็เลือกปฏิบัติ 1 ใน 3 ข้อข้างต้น และคงไม่ต้องทะเลาะกันจนต้องแยกสุเหร่าอีกนะครับ ข้อมูลจาก สำนักงานมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลาม

วันศุกร์ตรงกับวันอีดจะทำอย่างไร, วันศุกร์ตรงกับวันอีดจะทำอย่างไร หมายถึง, วันศุกร์ตรงกับวันอีดจะทำอย่างไร คือ, วันศุกร์ตรงกับวันอีดจะทำอย่างไร ความหมาย, วันศุกร์ตรงกับวันอีดจะทำอย่างไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu