ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ต้องปฏิบัติอย่างไร?, เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ต้องปฏิบัติอย่างไร? หมายถึง, เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ต้องปฏิบัติอย่างไร? คือ, เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ต้องปฏิบัติอย่างไร? ความหมาย, เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ต้องปฏิบัติอย่างไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
คำถาม

เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ต้องปฏิบัติอย่างไร?

เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ต้องปฏิบัติอย่างไร

คำตอบ

1 นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสม โดยนายจ้างสามารถส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในสถานพยาบาลทุกแห่ง หรือสถานพยาบาลที่ทำความตกลงไว้กับกองทุนเงินทดแทน กรณีไปรับการรักษาในสถานพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในความตกลง นายจ้างต้องทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลไปเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคม ที่บริษัทตั้งอยู่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ทดรองจ่ายไป ส่วนกรณีไปเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่อยู่ในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน สถานพยาบาลจะเป็นผู้เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทนโดยตรง นายจ้างไม่ต้องทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สถานพยาบาล นั้น 2 ขั้นตอนการแจ้งการประสบอันตราย 2 1 นายจ้างมีหน้าที่แจ้งให้สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ จังหวัด ที่บริษัทตั้งอยู่ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายจ้างทราบ 2 2 หรือลูกจ้างแจ้งเองภายใน 180 วัน 2 3 เอกสารการแจ้งการประสบอันตราย 1 กท 16 2 ใบรับรองแพทย์ แบบที่สำนักงานกำหนด กท 16 1 หรือใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้นก็ได้ 3 กท 44 แบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน 4 เอกสารอื่น ๆ แล้วแต่กรณี เช่น บัตรลงเวลาทำงานวันเกิดเหตุ บันทึกประจำวันตำรวจ เอกสารการทำงานนอกสถานที่ เป็นต้น 2 4 วิธีการแจ้งการประสบอันตราย 1 กรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาล และนายจ้างหรือลูกจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปเองให้นำใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงินที่ทางสถานพยาบาลออกให้ไปแนบกับกท 16 ที่กรอกข้อความเรียบร้อย ส่งไปที่สำนักงานประกันสังคมที่บริษัทตั้งอยู่ 2 กรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน สามารถส่งเอกสารได้ 2 แบบ - กรณีโรงพยาบาลยินดีเป็นตัวกลางส่งเอกสารไปที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ จังหวัด แทนนายจ้าง ให้ทำ กท 44 ต้นฉบับและสำเนาพร้อม กท 16 ที่กรอกข้อความเรียบร้อย ไปที่สถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา - กรณีนายจ้าง ลูกจ้างส่งเอกสารไปที่สำนักงานประกันสังคมเอง ให้ทำ กท 44 ต้นฉบับและสำเนา ไปที่สถานพยาบาลเมื่อมีการส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาต่อจากนั้น ขอสำเนา กท 44 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแนบกับ กท 16 ที่นายจ้างกรอกรายละเอียดเรียบร้อย ส่งไปสำนักงานประกันสังคมเอง

เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ต้องปฏิบัติอย่างไร, เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ต้องปฏิบัติอย่างไร หมายถึง, เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ต้องปฏิบัติอย่างไร คือ, เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ต้องปฏิบัติอย่างไร ความหมาย, เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ต้องปฏิบัติอย่างไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu