ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเยอรมัน?, หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเยอรมัน? หมายถึง, หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเยอรมัน? คือ, หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเยอรมัน? ความหมาย, หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเยอรมัน? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเยอรมัน?

หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเยอรมันแบ่งออกเป็นอย่างไร

คำตอบ

หลักสูตรดั้งเดิมของเยอรมันนั้น แบ่งระดับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ ระดับแรก Diplom Magister Artium และ Staatexamen ซึ่งเทียบเท่ากับปริญญาโท                   Diplom คือหลักสูตรจบการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ส่วนใหญ่ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ การเรียนหลักสูตร Diplom จะแบ่งออกเป็นสองขั้น คือ ขั้นพื้นฐาน หรือ Grundstudium ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 เทอม 2 ปี เมื่อจบขั้นนี้จะได้วุฒิที่เรียกว่า Vordiplom ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการจบอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ ขั้นที่สอง คือ ขั้นหลัก หรือ Hauptstudium ใช้เวลาประมาณ 5-6 เทอม ซึ่งในขั้นนี้จะมีการสอบที่เรียกว่า Diplompruefung                     การเรียนหลักสูตร Diplom จะเน้นเรียนเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่ง โดยนักศึกษาซึ่งอยู่ใน Hauptstudium สามารถเลือกเรียนได้จากวิชาเฉพาะทาง Vertiefungsfach และวิชาเลือกบังคับ Wahlpflichtfach ก่อนจบจะต้องเขียนงานซึ่งเรียกว่า Diplomarbeit ซึ่งในระยะเวลาที่เขียนมักจะได้เข้าร่วมทำงานวิจัย เวลาที่ใช้เขียนอยู่ระหว่าง 6-12 เดือน                   Magister Artium เป็นหลักสูตรของนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์ของบางมหาวิทยาลัย การเรียน Magister มีวิชาหลัก Hauptfach 2 วิชา หรือ วิชาหลัก 1 วิชา และวิชารอง Nebenfach 2 วิชา การสอบจบหรือที่เรียกว่า Magisterpruefung นั้นประกอบไปด้วยวิทยานิพนธ์และข้อสอบปากเปล่าของวิชาที่เรียน                   Staatexamen คณะที่ใช้หลักสูตร Staatexamen คือ คณะที่ผลิตบุคลากรที่จะเข้ารับราชการของเยอรมัน เช่น ครู ผู้พิพากษา และวิชาชีพที่ต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ เช่น กฎหมาย แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เป็นต้น                     หลักสูตร Staatexamen แบ่งเป็น 2 ขั้น เช่นเดียวกับหลักสูตร Diplom แต่สำหรับ Staatexamen จะใช้ชื่อว่า Erstes Staatexamen ซึ่งมีข้อสอบก่อนจะผ่านขั้นนี้ที่เรียกว่า Zwischenpruefung และ Zweites Staatexamen ซึ่งมีการสอบจบกับตัวแทนของรัฐและกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่เรียน                   ในบางมหาวิทยาลัยมีการจัดหลักสูตร Magister Artium สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการมาเรียนคณะกฎหมายด้วย นอกจากหลักสูตรที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว หลายๆ มหาวิทยาลัยในเยอรมันก็ได้เพิ่มเติมหลักสูตร Bachelor และ Master Degree สำหรับบางวิชา เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นสากลมากขึ้น ระดับที่สอง Promotion หรือ ปริญญาเอก                   การทำปริญญาเอกสามารถทำได้เมื่อจบหลักสูตรที่เทียบเท่า Diplom Magister Artium หรือ Staatexamen โดยเกรดเฉลี่ยจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยปกติจะใช้เวลาทำปริญญาเอกประมาณ 3-5 ปี การจบจะต้องมีวิทยานิพนธ์ Dissertation และการสอบปากเปล่า รายละเอียดในการสมัครและการทำปริญญาเอกจะเขียนถึงต่อไปในหัวข้อเกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาเอก ข้อมูลจาก สมาคมนักเรียนไทยในเยอรมัน

หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเยอรมัน, หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเยอรมัน หมายถึง, หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเยอรมัน คือ, หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเยอรมัน ความหมาย, หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเยอรมัน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu