ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

กรณีสูญเสียนิ้ว ถ้าขาดไม่ถึง 1 ข้อ ทางกองทุนจะจ่ายหรือไม่ ถ้าจ่ายจะประเมินอย่างไร?, กรณีสูญเสียนิ้ว ถ้าขาดไม่ถึง 1 ข้อ ทางกองทุนจะจ่ายหรือไม่ ถ้าจ่ายจะประเมินอย่างไร? หมายถึง, กรณีสูญเสียนิ้ว ถ้าขาดไม่ถึง 1 ข้อ ทางกองทุนจะจ่ายหรือไม่ ถ้าจ่ายจะประเมินอย่างไร? คือ, กรณีสูญเสียนิ้ว ถ้าขาดไม่ถึง 1 ข้อ ทางกองทุนจะจ่ายหรือไม่ ถ้าจ่ายจะประเมินอย่างไร? ความหมาย, กรณีสูญเสียนิ้ว ถ้าขาดไม่ถึง 1 ข้อ ทางกองทุนจะจ่ายหรือไม่ ถ้าจ่ายจะประเมินอย่างไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 3
คำถาม

กรณีสูญเสียนิ้ว ถ้าขาดไม่ถึง 1 ข้อ ทางกองทุนจะจ่ายหรือไม่ ถ้าจ่ายจะประเมินอย่างไร?

กรณีสูญเสียนิ้ว ถ้าขาดไม่ถึง 1 ข้อ ทางกองทุนจะจ่ายหรือไม่ ถ้าจ่ายจะประเมินอย่างไร

คำตอบ

                กรณีสูญเสียนิ้วไม่ถึง 1 ข้อ สามารถจ่ายได้ ซึ่งตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง กำหนดระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนและหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าจ้างรายเดือน ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2547 ซึ่งกรณีนิ้วขาดไม่ถึง 1 ข้อให้แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพทางเวชกรรมเป็นผู้ประเมินการสูญเสียอวัยวะหรือการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ โดยใช้วิธีการประเมินและอัตราการสูญเสียสมรรถภาพตามคู่มือแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต ที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด โดยให้มีระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนตามผลการประเมินการสูญเสียร้อยละหนึ่งต่อระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนสองเดือน เช่น แพทย์ประเมินว่า แขนขวาสูญเสียร้อยละ 20 ของทั้งร่างกายเท่ากับ 20 X 2 40 เดือน

กรณีสูญเสียนิ้ว ถ้าขาดไม่ถึง 1 ข้อ ทางกองทุนจะจ่ายหรือไม่ ถ้าจ่ายจะประเมินอย่างไร, กรณีสูญเสียนิ้ว ถ้าขาดไม่ถึง 1 ข้อ ทางกองทุนจะจ่ายหรือไม่ ถ้าจ่ายจะประเมินอย่างไร หมายถึง, กรณีสูญเสียนิ้ว ถ้าขาดไม่ถึง 1 ข้อ ทางกองทุนจะจ่ายหรือไม่ ถ้าจ่ายจะประเมินอย่างไร คือ, กรณีสูญเสียนิ้ว ถ้าขาดไม่ถึง 1 ข้อ ทางกองทุนจะจ่ายหรือไม่ ถ้าจ่ายจะประเมินอย่างไร ความหมาย, กรณีสูญเสียนิ้ว ถ้าขาดไม่ถึง 1 ข้อ ทางกองทุนจะจ่ายหรือไม่ ถ้าจ่ายจะประเมินอย่างไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu