ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เงินค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก คราวจะต้องนำมาคำนวณเงินสมทบหรือไม่?, เงินค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก คราวจะต้องนำมาคำนวณเงินสมทบหรือไม่? หมายถึง, เงินค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก คราวจะต้องนำมาคำนวณเงินสมทบหรือไม่? คือ, เงินค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก คราวจะต้องนำมาคำนวณเงินสมทบหรือไม่? ความหมาย, เงินค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก คราวจะต้องนำมาคำนวณเงินสมทบหรือไม่? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เงินค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก คราวจะต้องนำมาคำนวณเงินสมทบหรือไม่?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp เงินค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในระหว่างที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งให้นายจ้าง เป็นครั้งคราวจะต้องนำมาคำนวณเงินสมทบหรือไม่

คำตอบ

                  การจัดเก็บเงินสมทบกองทุนประกันสังคมได้ใช้ค่าจ้างเป็นฐาน ในการคำนวณเงินสมทบ ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 5 quot ค่าจ้าง quot หมายความว่า เงินทุกประเภทที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนในวันเวลาทำงานปกติ ไม่ว่าจะคำนวณตามระยะเวลาหรือคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างให้ในวันหยุดและวันลา ซึ่งลูกจ้างไม่ได้ทำงาน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดคำนวณหรือจ่ายไปในลักษณะใดและไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร ดังนั้น เงินใดก็ตามที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างหากเป็นไปตามองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร กำหนด คำนวณหรือจ่ายในลักษณะใดหรือโดยวิธีใดก็ตาม ย่อมเป็น quot ค่าจ้าง quot ทั้งสิ้น

เงินค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก คราวจะต้องนำมาคำนวณเงินสมทบหรือไม่, เงินค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก คราวจะต้องนำมาคำนวณเงินสมทบหรือไม่ หมายถึง, เงินค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก คราวจะต้องนำมาคำนวณเงินสมทบหรือไม่ คือ, เงินค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก คราวจะต้องนำมาคำนวณเงินสมทบหรือไม่ ความหมาย, เงินค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก คราวจะต้องนำมาคำนวณเงินสมทบหรือไม่ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu