ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

บุตรบุญธรรม?, บุตรบุญธรรม? หมายถึง, บุตรบุญธรรม? คือ, บุตรบุญธรรม? ความหมาย, บุตรบุญธรรม? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

บุตรบุญธรรม?

หลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติของผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรม และผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม

คำตอบ

หลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติของผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรม และผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม                   - ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และต้องมีอายุแก่กว่าผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี                   - ผู้เป็นบุตรบุญธรรมที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ต้องให้ความยินยอมด้วยตนเอง                   - กรณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดาและมารดากรณีที่มีทั้งบิดาและมารดา บิดาหรือมารดา กรณีที่มารดาหรือบิดาตาย หรือ ถูกถอนอำนาจปกครอง ต้องมีผู้ปกครองให้ความยินยอมแทน                   - กรณีไม่มีผู้ให้ความยินยอม ผู้แทนโดยชอบธรรมหรืออัยการจะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้มีการรับเด็ก เป็นบุตรบุญธรรมก็ได้                   - กรณีผู้เยาว์ถูกทอดทิ้ง และอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ ให้ผู้แทนสถานสงเคราะห์เป็นผู้ให้ความ ยินยอม แทนบิดา มารดา                   - ผู้จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ถ้ามีคู่สมรสอยู่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อน ในกรณีที่คู่สมรสไม่อาจให้ความยินยอมได้หรือไปเสียจากกภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่และหาตัวไม่พบเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของคู่สมรสนั้น                   - ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู่จะเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นอีก ในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่ เป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม ขั้นตอนการรับบุตรบุญธรรม                   1 กรณีที่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ ให้ยื่นคำขอพร้อมหนังสือแสดงความ ยินยอมของบุคคลผู้มีอำนาจให้ความยินยอม ณ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมประชาสงเคราะห์                   2 กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัด ให้ยื่นคำขอพร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคล ผู้มีอำนาจให้ความ ยินยอม ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัด                   เมื่อคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมอนุมัติให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ ให้นำหนังสือแจ้ง คำอนุมัติของคณะกรรมการดังกล่าวไปร้องขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือเขต แห่งใดแห่งหนึ่งโดยผู้เป็นบุตรบุญธรรมที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ต้องไปให้ความยินยอมด้วยตนเอง                   ส่วนกรณีผู้เป็นบุตรบุญธรรมที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ผู้รับบุตรบุญธรรมและผู้เป็นบุตรบุญธรรม สามารถ ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือเขตแห่งใดแห่งหนึ่ง โดย ไม่ผ่าน ขั้นตอนตามข้อ 1 และ 2 แต่อย่างใด ข้อมูลจาก กรมการปกครอง

บุตรบุญธรรม, บุตรบุญธรรม หมายถึง, บุตรบุญธรรม คือ, บุตรบุญธรรม ความหมาย, บุตรบุญธรรม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu