ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การประกันตัวผู้ต้องหา?, การประกันตัวผู้ต้องหา? หมายถึง, การประกันตัวผู้ต้องหา? คือ, การประกันตัวผู้ต้องหา? ความหมาย, การประกันตัวผู้ต้องหา? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การประกันตัวผู้ต้องหา?

องการประกันตัวผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในชั้นสอบสวน ต้องใช้หลักฐานอะไร และมีขั้นตอนอย่างไร

คำตอบ

          ในกรณีที่ท่านต้องการประกันตัวผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในชั้นสอบสวน ท่านควรมีหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้ ติดตัวไปด้วย คือ             1 บัตรประจำตัวประชาชน             2 หลักทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกัน ได้แก่                         2 1     เงินสด เงินตราของรัฐบาลไทยเท่านั้น                         2 2     โฉนดที่ดิน ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาแล้วหรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่าที่ดินมีราคาไม่น้อยกว่าสองเท่าของ จำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน                         2 3     หนังสือรับรองการทำประโยชน์ น ส 3 ก ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาแล้ว หรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่าที่ดินมีราคาไม่น้อยกว่าสองเท่าของจำนวนเงินที่ไว้ในสัญญาประกัน                         2 4     พันธบัตร รัฐบาล                         2 5     สลากออมสินและสมุดฝากเงินธนาคารประเภทประจำ                         2 6     ใบรับเงินฝากประจำของธนาคาร                         2 7     ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย และธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว                         2 8     ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ จ่าย และธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว                         2 9     เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรอง                         2 10   หนังสือรับรอง ของธนาคาร เพื่อชำระเบี้ยปรับแทนในกรณีที่ผิดสัญญาประกัน           3 ในกรณีที่ผู้ยื่นขอประกันมีครอบครัวแล้วจะต้องทำหนังสือแสดงการอนุญาตจากสามีหรือภรรยาแล้วแต่กรณี ไปด้วย วิธีการปฏิบัติ           1 ให้ผู้ที่จะมาขอประกันตัวผู้ต้องหา พบและยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนที่จะปฎิบัติหน้าที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเจ้า ของคดีหรือไม่ก็ตาม           2 หากไม่อาจเขียนคำร้องประกันได้เอง ให้ร้องขอต่อพนักงาน สอบสวนเพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ช่วยเขียนคำร้องให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ           3 เมื่อพนักงานสอบสวนรับคำร้องแล้ว ให้ขอหลักฐานการรับสัญญา ประกันซึ่ง ต้องลงเวลารับคำร้องไว้ด้วย           4 เจ้าพนักงานจะพิจารณา แจ้งผลการสั่งคำร้องให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ เวลาที่รับคำร้อง           5 หากไม่ได้รับความสะดวกหรือล่าช้า ให้รีบเข้าพบแจ้งต่อสารวัตร หรือสารวัตร หัวหน้างานคนใดคนหนึ่งทราบ ทันที           6 ในการยื่นและขอประกันตัวผู้ต้องหานี้ เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนัก งานตำรวจที่ จะให้ประกันหรือไม่ให้ประกัน ก็ได้โดยจะพิจารณาถึง                         6 1 ความหนักเบาแห่งข้อหา                         6 2 พยานหลักฐานที่สอบสวนไปแล้วมีเพียงใด                         6 3 พฤติการณ์ ต่างๆ แห่งคดีเป็นอย่างใด                         6 4 เชื่อถือผู้ร้องขอประกันได้เพียงใด                         6 5 ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิด จากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใด หรือไม่ ผู้ต้องหาน่าจะหลบหนีหรือไม่           7 หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวไปได้ ก็จะนำสัญญาประกันและผู้ยื่นประกันลง บันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน           8 หากเจ้าพนักงานตำรวจไม่อนุญาตให้ประกัน อันสืบเนื่องจากเหตุใน ข้อ 6 ก็จะแจ้งให้นายประกันทราบและ คืนหลักทรัพย์ไป ข้อมูลจาก ยุติธรรมดอทคอม

การประกันตัวผู้ต้องหา, การประกันตัวผู้ต้องหา หมายถึง, การประกันตัวผู้ต้องหา คือ, การประกันตัวผู้ต้องหา ความหมาย, การประกันตัวผู้ต้องหา คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu