ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

คริสเตียนจะวางตัวอย่างไรเมื่อเข้าร่วมในพิธีศพของครอบครัวหรือคนที่ยังไม่เชื่อ?, คริสเตียนจะวางตัวอย่างไรเมื่อเข้าร่วมในพิธีศพของครอบครัวหรือคนที่ยังไม่เชื่อ? หมายถึง, คริสเตียนจะวางตัวอย่างไรเมื่อเข้าร่วมในพิธีศพของครอบครัวหรือคนที่ยังไม่เชื่อ? คือ, คริสเตียนจะวางตัวอย่างไรเมื่อเข้าร่วมในพิธีศพของครอบครัวหรือคนที่ยังไม่เชื่อ? ความหมาย, คริสเตียนจะวางตัวอย่างไรเมื่อเข้าร่วมในพิธีศพของครอบครัวหรือคนที่ยังไม่เชื่อ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

คริสเตียนจะวางตัวอย่างไรเมื่อเข้าร่วมในพิธีศพของครอบครัวหรือคนที่ยังไม่เชื่อ?

คริสเตียนจะวางตัวอย่างไรเมื่อเข้าร่วมในพิธีศพของครอบครัวหรือคนที่ยังไม่เชื่อ

คำตอบ

                  ก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนว่าแท้จริงแล้ว พิธีการไหว้หรือทำความเคารพศพแก่ผู้ตาย หรือบรรพบุรุษนั้น คนที่ก่อตั้งพิธีนี้ แต่ดั้งเดิมนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงการไว้อาลัยและให้เกียรติต่อผู้ตายหรือบรรพบุรุษ ของคนรุ่นหลัง เพื่อแสดงว่าคนรุ่นหลังไม่ได้ลืมสิ่งที่คนรุ่นก่อน หรือบรรพบุรุษได้กระทำเพื่อพวกเขา ซึ่งถ้า ปัจจุบันนี้ พิธีเหล่านี้ยังคงความหมายเดิมอยู่ พวกเราคริสเตียน ก็คงจะสามารถที่จะเข้าร่วม หรือทำตาม ประเพณีนี้ได้ แต่เพราะว่าคนรุ่นต่อมาได้นำเอาพิธีนี้มาผสมผสานกับความเชื่อทางศาสนา ซึ่งทำให้คนทั่วไป ส่วนมากหลงเข้าใจไปว่า วิญญาณของผู้ที่ตายหรือบรรพบุรุษสามารถที่จะสื่อสารกับคนที่เป็นอยู่ได้ วิญญาณของผู้ที่ตาย หรือบรรพบุรุษ มีฤทธิ์สามารถที่จะอวยพรผู้ที่ยังเป็นอยู่ได้                   เมื่อคนทั่วไป ส่วนมากเข้าใจเช่นนี้ พวกเราที่เป็นคริสเตียน ก็ไม่ควรปฎิบัติตาม พิธีไหว้ศพ หรือเคารพ ศพ หรือบรรพบุรุษ ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ เพื่อไม่ให้คนทั่วไปสะดุด คิดว่าพวกเราคริสเตียน ก็เชื่อว่าวิญญาณของ ผู้ที่ตาย ยังสามารถสื่อสารรับรู้สิ่งที่ผู้ที่ยังเป็นอยู่ กระทำเพื่อเขาและเขาอาจจะคิดว่า พวกเราคริสเตียน ก็เชื่อ ว่าวิญญาณของผู้ตายนั้น สามารถอวยพร และคุ้มครองคนรุ่นหลังได้                   แต่อย่างไรก็ตาม การที่เราบอกว่า คริสเตียนไม่ควรเข้าร่วมในการเคารพ หรือ ไหว้ศพผู้ตาย หรือ บรรพบุรุษนั้น ก็ไม่ใช่หมายความว่า จะบังคับให้คริสเตียนทุกคนจะต้องทำตามอย่างเด็ดขาด เพราะว่าบุคลิก ลักษณะนิสัย ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม ของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน ดังนั้นผม จึงเสนอแนวความคิดเพื่อเป็น ทางออกให้กับพี่น้องคริสเตียน 2 ประการดังนี้                     สำหรับพี่น้องคริสเตียนที่มีบุคลิก ลักษณะนิสัยที่แข็งกล้าได้กล้าเสีย หรือตรงไปตรงมา มีความเชื่อ และอยู่ ในสภาพแวดล้อม ของครอบครัวที่สามารถคุยกันเข้าใจในเหตุผล สิทธิ์ส่วนตัว แบบเปิดอกกันได้ หรือ กล้าที่จะ เผชิญกับผลที่จะเกิดขึ้นทุกอย่าง จากการ ไม่ไหว้ศพผู้ตาย หรือบรรพบุรุษ ผมก็เห็นว่า ไม่ใช่ปัญหา และบาง ครั้ง ไม่จำเป็นต้องสอนสมาชิกเช่นนี้มากนัก เพราะเขาก็คงไม่ไหว้ หรือเคารพศพผู้ตาย หรือบรรพบุรุษอยู่แล้ว แต่สำหรับพี่น้องคริสเตียนที่มีบุคลิก ลักษณะนิสัยที่สุภาพ หรือ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย เช่นเรา อาจจะเป็นคริสเตียนคนเดียวในบ้าน หรือเราอาจจะเล็กที่สุดในบ้าน หรือเราอาจจะอยู่ในครอบครัวที่มีคนรู้จัก มากมายหลายคน ฯลฯ จึงทำให้รู้สึกเกรงใจ หรือ กลัวการขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเขารู้สึกว่ารับไม่ไหว หรือ ไม่ พร้อมจะเผชิญกับเหตุการณ์เช่นนี้ หรือรู้สึกว่ายุ่งยากเปล่าๆ จึงทำให้เขาตัดสินใจที่จะทำตามแบบอย่าง ผู้ที่ยัง ไม่เชื่อ ในการเคารพศพ หรือบรรพบุรุษ ซึ่งถ้าเขามาถามทางคริสตจักรว่า เขาสามารถที่จะทำเช่นนี้ได้ไหม ผมก็เสนอว่า ถ้าเขาต้องการที่จะเข้าร่วมทำตามแบบอย่าง การไหว้ศพ หรือบรรพบุรุษ ตามอย่างผู้ที่ไม่เชื่อ เพราะเหตุปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็ขอให้เขาเข้าร่วมได้ แต่ในใจของเขาต้อง ระลึกในใจว่า เขาไม่ได้คิดว่าผู้ตายสามารถที่จะรับรู้หรืออวยพรเข้าได้ เป็นเพียงแต่พิธีเพื่อไว้อาลัยให้เกียรติ และระลึกถึงผู้ ที่ตายหรือบรรพบุรุษเท่านั้น ขออภัยต่อพระเจ้า โดยยอมรับว่า ตนเองนั้นยังไม่สามารถ ที่จะคุยกับครอบครัวหรือเผชิญ กับผลที่จะตามมาได้ และอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้า ว่าขอให้มีวันหนึ่ง ที่ตนเองนั้นสามารถ ที่ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องได้                   ถ้าในใจของเขาระลึกเช่นนี้ เชื่อได้เลยว่า สิ่งที่เขาทำพระเจ้าไม่ถือโทษแน่นอน เพราะพระองค์ทรง ทอดพระเนตร quot แรงจูงใจ quot ของเขา และพระองค์ทรงเข้าใจในความจำเป็นของเขา ดูใน 2 พงศ์กษัตริย์ 5 15 -19                   แต่ทางแก้ไข หรือทางออก ของปัญหาในเรื่องนี้ อย่างหนึ่งที่พวกเราคริสเตียนควรจะพิจารณาก็คือ มี ครอบครัวหลายครอบครัว หรือ หลายๆคนเกลียดชังคริสเตียน ไม่ใช่เพราะ สาเหตุที่คริสเตียน ไม่ไหว้ศพ หรือ เคารพศพเท่านั้น แต่เพราะส่วนมาก คริสเตียนเราเมื่ออยู่ในพิธีต่าง ๆ เหล่านี้ เรามักจะยืนอยู่เฉย ๆ โดยไม่ได้ แสดงอะไรออกมาเลย ดังนั้นทางคริสตจักร ควรจะเสนอแนวทางบางอย่าง เพื่อแสดงให้คนที่ยังไม่เชื่อเห็นว่า คริสเตียน เราไม่เพียงแต่ให้เกียรติหรือให้ความเคารพ แก่ผู้ตายหรือบรรพบุรุษในใจเท่านั้น แต่เรามีการกระทำ บางอย่าง ที่ทำให้คนภายนอกเห็น เป็นรูปธรรมด้วย ในที่นี้ผมขอเสนอแนวทางว่า เมื่อเราคริสเตียน ไปเข้าร่วม พิธีศพ หรือไหว้บรรพบุรุษ เราควร ถ้างาน ๆ นั้น คนทั่วไปคุกเข่าต่อหน้าโลงศพ และกราบ หลังจากนั้น เอาธูปเทียนไปปัก พวกเราคริสเตียน ก็ ควรจะพุดคุยกับเจ้าภาพ หรือพี่น้องให้เขาใจว่า คริสเตียน เรามีพิธีของเราในการไว้อาลัย หรือให้เกียรติผู้ตาย หรือบรรพบุรุษ หลังจากนั้นให้เราคุกเข่าถือดอกไม้ แต่ไม่ต้องกราบ เพียงแต่สงบนิ่งไว้อาลัยต่อหน้าศพ ประมาณ 1 นาที หลังจากนั้นเอาดอกไม้ไปวางที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมกับกาละเทศะ ในกรณี ถ้าเป็นคน เดียวก็ทำเช่นนี้ แต่ถ้ามีพี่น้องคริสเตียนเป็นกลุ่ม ก็ทำกันเป็นกลุ่มจะดูดีกว่า ถ้าผู้ตายหรือบรรพบุรุษเป็นผู้ที่ใกล้ชิดของพี่น้องคริสเตียน เราก็ควรจะขอให้คนครอบครัวที่ยังไม่เชื่อ เห็นใจ เรา และให้เวลาเราสักช่วง เพื่อให้ทางคริสตจักรทำพิธีนมัสการพระเจ้า ไว้อาลัยผู้ตาย หรือ ใช้วิธีที่ไม่ขัดกับ พระคัมภีร์ของคริสเตียน ในการทำพิธีระลึกถึงบรรพบุรุษ ถ้าเป็นกรณีของการเซ่นไหว้ บรรพบุรุษ คนส่วนมากก็จะยืนจุดธูปไหว้ สำหรับพวกเราก็ควรที่จะยืนโดยถือ ดอกไม้สด และยืนต่อหน้าบรรพบุรุษ ไว้อาลัยประมาณ 1 นาที หรือจะอธิษฐาน ขอบพระคุณพระเจ้า ในสื่งที่ดีที่ พระเจ้าอวยพรให้บรรพบุรุษของเราทำเพื่อเรา หลังจากนั้น ก็นำดอกไม้ไปวางไว้ในที่ที่เราคิดว่าเหมาะสม กับกาละเทศะ                   เมื่อเราเริ่มทำตามข้อเสนอข้างต้น ตอนแรกอาจจะรู้สึกเขิน หรือแปลก แต่ให้เราเริ่มเชื่อแน่ว่า จะเกิด ผลดี อย่างแน่นอน และจะเป็นพยานที่ดี แก่คนในครอบครัวได้                   อย่างไรก็ดี ข้อเสนอข้างต้น ที่ผมได้เสนอนั้น ไม่ใช่หลักการเด็ดขาด เป็นเพียงแนวทาง นำเสนอ ทางออกของผมเพียงคนเดียวเท่านั้น ดังนั้นพี่น้องคริสเตียน มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วย หรือสามารถปรับเปลี่ยน ตามแต่ท่านเห็นสมควรตามสภาพแวดล้อมของท่านได้ ที่มา หนังสือ quot ความมั่นใจในความรอด และคำถามต่าง ๆ สำหรับคริสเตียนใหม่ quot โดย อาจารย์นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร CCMA ข้อมูลจาก ไทยมิชชั่น

คริสเตียนจะวางตัวอย่างไรเมื่อเข้าร่วมในพิธีศพของครอบครัวหรือคนที่ยังไม่เชื่อ, คริสเตียนจะวางตัวอย่างไรเมื่อเข้าร่วมในพิธีศพของครอบครัวหรือคนที่ยังไม่เชื่อ หมายถึง, คริสเตียนจะวางตัวอย่างไรเมื่อเข้าร่วมในพิธีศพของครอบครัวหรือคนที่ยังไม่เชื่อ คือ, คริสเตียนจะวางตัวอย่างไรเมื่อเข้าร่วมในพิธีศพของครอบครัวหรือคนที่ยังไม่เชื่อ ความหมาย, คริสเตียนจะวางตัวอย่างไรเมื่อเข้าร่วมในพิธีศพของครอบครัวหรือคนที่ยังไม่เชื่อ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu