ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

แผ่นดินไหวเกิดจากอะไร เมืองไทยอยู่ในเขตอันตรายหรือเปล่า?, แผ่นดินไหวเกิดจากอะไร เมืองไทยอยู่ในเขตอันตรายหรือเปล่า? หมายถึง, แผ่นดินไหวเกิดจากอะไร เมืองไทยอยู่ในเขตอันตรายหรือเปล่า? คือ, แผ่นดินไหวเกิดจากอะไร เมืองไทยอยู่ในเขตอันตรายหรือเปล่า? ความหมาย, แผ่นดินไหวเกิดจากอะไร เมืองไทยอยู่ในเขตอันตรายหรือเปล่า? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

แผ่นดินไหวเกิดจากอะไร เมืองไทยอยู่ในเขตอันตรายหรือเปล่า?

แผ่นดินไหวเกิดจากอะไร เมืองไทยอยู่ในเขตอันตรายหรือเปล่า

คำตอบ

                      “ แผ่นดินไหว ” เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลย์ของเปลือกโลกให้คงที่ สาเหตุ ของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นจัดแบ่งได้ 2 ชนิด ชนิดที่หนึ่ง เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่ การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้ำในเขื่อนและแรงระเบิดของการทำเหมืองแร่ ชนิดที่สอง เป็นแผ่นดินไหวจากธรรมชาติ ซึ่งมีทฤษฎีกลไกการเกิดแผ่นดินไหวอันเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบัน 2 ทฤษฎี คือ 1 ทฤษฎีที่ว่าด้วยการขยายตัวของเปลือกโลก Dilation source theory อันเชื่อว่าแผ่นดินไหวเกิดจากการที่เปลือกโลกเกิดการคดโค้งโก่งงออย่างฉับพลัน และเมื่อวัตถุขาดออกจากกันจึงปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปคลื่นแผ่นดินไหว 2 ทฤษฎีที่ว่าด้วยการคืนตัวของวัตถุ Elastic rebound theory เชื่อว่าแผ่นดินไหวเกิดจากการสั่นสะเทือนอันเป็นเหตุผลมาจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน Fault ดังนั้นเมื่อเกิดการเคลื่อนที่ถึงจุดหนึ่งวัตถุจึงขาดออกจากกัน และเสียรูปอย่างมากพร้อมกับการปลดปล่อยพลังงานออกมา และหลังจากนั้นวัตถุก็คืนตัวกลับสู่รูปเดิม ทฤษฎีนี้สนับสนุนแนวความคิดที่เชื่อว่า แผ่นดินไหวมีกลไกการกำเนิดเกี่ยวข้องโดยตรง และใกล้ชิดกับแนวรอยเลื่อนมีพลัง Active Fault ที่เกิดขึ้นจากผลพวงของการแปรสัณฐานของเปลือกโลก Plate tectonics เปลือกโลกของเราประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลก จำนวนประมาณ 12 แผ่นใหญ่ ทั้งที่เป็นแผ่นมหาสมุทรและแผ่นทวีป ซึ่งมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาต่อให้บางแผ่นมีการเคลื่อนแยกออกจากกัน บางแผ่นเคลื่อนเข้าหาและมุดซ้อนเกยกัน และบางแผ่นเคลื่อนเฉียดกัน อันเป็นบ่อเกิดของแรงเครียดที่สะสมไว้ภายในเปลือกโลกนั้นเอง แผ่นดินไหวกับประเทศไทย ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นยูเรเซียนซึ่งล้อมรอบด้วยแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่นคือ แผ่นมหาสมุทรอินเดีย และแผ่นมหาสมุทรแปซิฟิก แผ่นดินไหวมักเกิดมากตรงบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่น ในขณะที่บริเวณภายในแผ่นมีแผ่นดินไหวเกิดน้อยกว่า และมักไม่รุนแรง โดยมากเกิดตามแนวของรอยเลื่อนใหญ่ ๆ จะเห็นได้ว่า พื้นที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณภายในแผ่นเปลือกโลก ไม่ใช่ตามรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกดังเช่นประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศฟิลิปินส์ ดังนั้นจะสังเกตุเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นและฟิลิปินส์จะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งและรุนแรง ซึ่งต่างกับประเทศไทยเกิดน้อยครั้งและไม่รุนแรง ถือได้ว่าเป็นเขตค่อนข้างปลอดแผ่นดินไหวพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการไม่ประมาท ควรหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะปลอดภัย ซึ่งจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก ที่มา กรมทรัพยากรธรณี

แผ่นดินไหวเกิดจากอะไร เมืองไทยอยู่ในเขตอันตรายหรือเปล่า, แผ่นดินไหวเกิดจากอะไร เมืองไทยอยู่ในเขตอันตรายหรือเปล่า หมายถึง, แผ่นดินไหวเกิดจากอะไร เมืองไทยอยู่ในเขตอันตรายหรือเปล่า คือ, แผ่นดินไหวเกิดจากอะไร เมืองไทยอยู่ในเขตอันตรายหรือเปล่า ความหมาย, แผ่นดินไหวเกิดจากอะไร เมืองไทยอยู่ในเขตอันตรายหรือเปล่า คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu