ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เมื่อฉันเชื่อพระเยซูคริสต์ฉันควรจะเริ่มต้นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไรบ้าง?, เมื่อฉันเชื่อพระเยซูคริสต์ฉันควรจะเริ่มต้นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไรบ้าง? หมายถึง, เมื่อฉันเชื่อพระเยซูคริสต์ฉันควรจะเริ่มต้นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไรบ้าง? คือ, เมื่อฉันเชื่อพระเยซูคริสต์ฉันควรจะเริ่มต้นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไรบ้าง? ความหมาย, เมื่อฉันเชื่อพระเยซูคริสต์ฉันควรจะเริ่มต้นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เมื่อฉันเชื่อพระเยซูคริสต์ฉันควรจะเริ่มต้นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไรบ้าง?

เมื่อฉันเชื่อพระเยซูคริสต์ฉันควรจะเริ่มต้นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไรบ้าง

คำตอบ

                  เมื่อคนหนึ่งได้ตัดสินใจต้อนรับและเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วมีพิ่นฐานเริ่มต้น 3 ประการที่ควรจะทำ คือ                   การอธิษฐาน ไม่ใช่การสวดมนต์หรือพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ แต่เป็นการพูดคุยกับพระเจ้าเหมือนลูกคุยกับพ่อ   การ อธิษฐานเป็นการพูดความในใจต่อพระเจ้า ระบายความรู้สึกทุกอย่างที่เรามีต่อพระเจ้า เป็นการทูลขอสิ่งที่เรามี ความจำเป็นต่อพระเจ้า คริสเตียนจะขึ้นต้นคำอธิษฐานด้วยคำว่า quot พระบิดาเจ้า quot และลงท้ายด้วยคำว่า quot ขอใน นามพระเยซูคริสต์อาเมน quot ส่วนเนื้อความ ตรงกลาง เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละครั้ง การเริ่มต้นคำ อธิษฐานว่า   พระบิดาเจ้า ก็เพราะเรารู้ว่า เราไม่ได้พูดลอย ๆ แต่พระเจ้าทรงฟังเราแน่นอน การจบลงด้วยคำว่า ขอในนาม พระเยซูคริสต์   หมายความว่าเราเป็นคนบาปไม่มีสิทธิ์คุยกับพระเจ้า   แต่เพราะพระคุณของ พระเยซู คริสต์ เราจึงกล้าทูลหรือพูดกับพระเจ้าได้ส่วนคำว่า อาเมน หมายความว่า เราไม่ได้ใช้แค่ ปากพูด แต่เราใช้ใจ พูดและพูดด้วยความจริง การอธิษฐานนั้นจะต้องออกพูดเสียงหรือไม่นั้น ก็ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว ขึ้นอยู่กับกา ละเทศะ และความถนัดของคนนั้นๆ ส่วนท่าทางในการอธิษฐาน ให้เราคิดถึงเมื่อเวลาเราคุยกับคุณพ่อคุณแม่ เรามีท่าทางหลายท่าทางในการสนทนากับคุณพ่อคุณแม่ ของเรา เราอาจจะนั่งจะนอนก็ได้ในการคุย แต่อย่าง น้อยต้องมีท่าทีหรือท่าทางที่เหมาะสม เช่นเดียวกัน ท่าทาง ในการอธิษฐาน ก็แล้วแต่ ความเหมาะสม ใน สถานที่ ถ้าเราอยู่ในที่ประชุม เราก็นั่งอธิษฐาน เหมือนกับ พี่น้องท่านอื่น ๆ แต่ถ้าเราอยู่ห้องนอน เราก็สามารถ นอนอธิษฐาน ก็ได้ แต่อย่าหลับก็แล้วกัน                   การอ่านพระคัมภีร์   เป็นการเรียนรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา   พระคัมภีร์เป็นเหมือนแผนที่ของ ชีวิตคริสเตียน ที่ทำให้เรารู้ว่าจะดำเนินชีวิตในโลกอย่างไรและควรจะไปทางไหน พระคัมภีร์เปรียบเสมือน อาหารฝ่ายวิญญาณจิต ที่เลี้ยงให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราให้เติบโตขึ้น พระคัมภีร์เป็นเหมือนกระจก ที่ตรวจ สอบชีวิตภายในของเรา ว่าเป็นอย่างไรเพื่อเราจะแก้ไขความ บกพร่องนั้น พระคัมภีร์เป็นเหมือนน้ำทิพย์ที่ชโลม และหนุนใจ ให้กำลังแก่จิตใจของเราเมื่อเจอปัญหา เพราะฉะนั้นชีวิตคริสเตียนไม่สามารถที่จะห่างจากการ อ่านพระวจนะของพระเจ้าได้เลย ส่วนวิธี การอ่านพระคัมภีร์ควรจะทำอย่างไรนั้น เราคงไม่สามารถที่จะพูดราย ละเอียดกันได้ในหนังสือเล่ม เล็ก ๆ นี้ ขอให้คุณที่จะติดต่อทางคริสตจักร ผมเชื่อแน่ว่าพี่น้องที่คริสตจักรพร้อม ที่จะแนะนำวิธีการ อ่านพระคัมภีร์ให้กับคุณด้วยความยินดีอย่างแน่นอน                   การไปเข้าร่วมประชุมกับพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักร   เมื่อเราเป็นคริสเตียน เราควรจะ ต้องไปนมัสการพระเจ้า ร่วมกับผู้ที่เชื่อคนอื่นๆ เพราะ                   1   เป็นการทำตามคำสอนของพระคัมภีร์และยังเป็นการประกาศตนว่าเราเป็นคนของพระเจ้าแล้ว                   2   เป็นการร่วมกับพี่น้องคริสเตียนอื่นๆในการนมัสการพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัย เหมือนกับ คุณพ่อที่ได้เห็นลูกๆของเขาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาในการพูดคุยมีความสัมพันธ์กับเขา                   3 เป็นการเสริมสร้างซึ่งกันและกันระหว่างพี่น้องคริสเตียนเพราะเราจะมีโอกาสถามสารทุกข์สุกดิบ ของกัน และกันและทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องคริสเตียนยิ่งแน่นแฟ้นขึ้น                   4   เป็นการเป็นพยานเป็นกลุ่มชนที่แสดงออกถึงความรักต่อสังคมที่เราอยู่เพราะคนที่มาคริสตจักร ครั้งแรก แม้ไม่เชื่อแต่เมื่อได้เห็นภาพของกลุ่มคริสเตียนที่แสดงออกถึงความรักและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เขาก็เกิด ความประทับใจและชักนำเขาให้ได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางพวกเรา เหตุผลข้างต้นเป็น เหตุผลที่คริสเตียนเราควรจะต้องเข้าร่วมประชุมในคริสตจักรร่วมกับพี่น้องคนอื่นๆ ที่มา หนังสือ quot ความมั่นใจในความรอด และคำถามต่าง ๆ สำหรับคริสเตียนใหม่ quot โดย อาจารย์นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร CCMA ข้อมูลจาก ไทยมิชชั่น

เมื่อฉันเชื่อพระเยซูคริสต์ฉันควรจะเริ่มต้นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไรบ้าง, เมื่อฉันเชื่อพระเยซูคริสต์ฉันควรจะเริ่มต้นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไรบ้าง หมายถึง, เมื่อฉันเชื่อพระเยซูคริสต์ฉันควรจะเริ่มต้นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไรบ้าง คือ, เมื่อฉันเชื่อพระเยซูคริสต์ฉันควรจะเริ่มต้นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไรบ้าง ความหมาย, เมื่อฉันเชื่อพระเยซูคริสต์ฉันควรจะเริ่มต้นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu