ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ปัจจุบันเรียกเก็บเงินสมทบจากลูกจ้างเป็นร้อยละ 3 เป็นเพราะเหตุใด?, ปัจจุบันเรียกเก็บเงินสมทบจากลูกจ้างเป็นร้อยละ 3 เป็นเพราะเหตุใด? หมายถึง, ปัจจุบันเรียกเก็บเงินสมทบจากลูกจ้างเป็นร้อยละ 3 เป็นเพราะเหตุใด? คือ, ปัจจุบันเรียกเก็บเงินสมทบจากลูกจ้างเป็นร้อยละ 3 เป็นเพราะเหตุใด? ความหมาย, ปัจจุบันเรียกเก็บเงินสมทบจากลูกจ้างเป็นร้อยละ 3 เป็นเพราะเหตุใด? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ปัจจุบันเรียกเก็บเงินสมทบจากลูกจ้างเป็นร้อยละ 3 เป็นเพราะเหตุใด?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp เมื่อปีที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้เรียกเก็บเงินสมทบร้อยละ 2 ปัจจุบันเรียกเก็บเงินสมทบจากลูกจ้างเป็นร้อยละ 3 เป็นเพราะเหตุใด จะลดน้อยลงกว่านี้ได้หรือไม่

คำตอบ

            เพราะภาวะเศรษฐกิจไม่ดี สำนักงานประกันสังคมจัดเก็บเป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในกฎหมายประกันสังคม ซึ่งเงินสมทบที่จัดเก็บได้จะนำมาจ่ายเป็นประโยชน์ ทดแทนแก่ผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิโดยตรง ทั้งนี้อัตราเงินสมทบที่จัดเก็บนั้น สำนักงานประกันสังคมได้คำนึงถึงความสามารถในการจ่ายของแต่ละฝ่ายตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม และเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคม ในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ผ่านมา การเก็บเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจึงปรับอัตราเงินสมทบสำหรับประโยชน์ทดแทน 4 กรณี คือ ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีตายที่ไม่เนื่องจาการทำงาน จากอัตราปกติ 1 5 ของค่าจ้าง เป็นฝ่ายละ ร้อยละ 1 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 5 ปี ในช่วงปี 2541-2545 โดยสำนักงานประกันสังคมจะกลับ ไปใช้อัตราเดิมในปี 2546 ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น             สำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ ซึ่งเริ่มใช้เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2541 กฎหมายได้กำหนดอัตราเงินสมทบไว้ให้จ่าย ฝ่ายละไม่เกินร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และเพื่อไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สำนักงานประกันสังคมเริ่มจัดเก็บเงินสมทบจากอัตราที่ต่ำก่อน คือ ร้อยละ 1 ของค่าจ้าง ในช่วงปี 2541-2542 แล้วค่อยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2 ของค่าจ้างในปี 2543 และขยายเวลาการจัดเก็บไปจนถึงปี 2543 และขยายเวลาการจัดเก็บไปจนถึงปี 2545 และเป็นร้อยละ 3 ของค่าจ้างในปี 2546

ปัจจุบันเรียกเก็บเงินสมทบจากลูกจ้างเป็นร้อยละ 3 เป็นเพราะเหตุใด, ปัจจุบันเรียกเก็บเงินสมทบจากลูกจ้างเป็นร้อยละ 3 เป็นเพราะเหตุใด หมายถึง, ปัจจุบันเรียกเก็บเงินสมทบจากลูกจ้างเป็นร้อยละ 3 เป็นเพราะเหตุใด คือ, ปัจจุบันเรียกเก็บเงินสมทบจากลูกจ้างเป็นร้อยละ 3 เป็นเพราะเหตุใด ความหมาย, ปัจจุบันเรียกเก็บเงินสมทบจากลูกจ้างเป็นร้อยละ 3 เป็นเพราะเหตุใด คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu