ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

กรณีที่มีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่นายจ้างจะต้องทำอย่างไร?, กรณีที่มีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่นายจ้างจะต้องทำอย่างไร? หมายถึง, กรณีที่มีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่นายจ้างจะต้องทำอย่างไร? คือ, กรณีที่มีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่นายจ้างจะต้องทำอย่างไร? ความหมาย, กรณีที่มีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่นายจ้างจะต้องทำอย่างไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

กรณีที่มีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่นายจ้างจะต้องทำอย่างไร?

กรณีที่มีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่นายจ้างจะต้องทำอย่างไร

คำตอบ

                    กรณีที่ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่   นายจ้างจะต้องแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้ลูกจ้างภายใน 30 วัน   นับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน   โดยกรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามแบบ   สปส 1-03   พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้   ในกรณีที่ผู้ประกันตนเป็นชาวต่างชาติจะต้องแนบสำเนาใบอนุญาตทำงานและสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานและสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว   สำหรับลูกจ้างที่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาแล้วให้แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามแบบ สปส 1-03 1 ที่มา วารสารประกันสังคม   ปีที่ 12 ฉบับที่ 1   ประจำเดือนมกราคม ndash มีนาคม   2549

กรณีที่มีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่นายจ้างจะต้องทำอย่างไร, กรณีที่มีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่นายจ้างจะต้องทำอย่างไร หมายถึง, กรณีที่มีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่นายจ้างจะต้องทำอย่างไร คือ, กรณีที่มีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่นายจ้างจะต้องทำอย่างไร ความหมาย, กรณีที่มีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่นายจ้างจะต้องทำอย่างไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu