ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การประกันสังคมทุกกรณีต้องหักเงินสมทบกี่เปอร์เซ็นต์?, การประกันสังคมทุกกรณีต้องหักเงินสมทบกี่เปอร์เซ็นต์? หมายถึง, การประกันสังคมทุกกรณีต้องหักเงินสมทบกี่เปอร์เซ็นต์? คือ, การประกันสังคมทุกกรณีต้องหักเงินสมทบกี่เปอร์เซ็นต์? ความหมาย, การประกันสังคมทุกกรณีต้องหักเงินสมทบกี่เปอร์เซ็นต์? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การประกันสังคมทุกกรณีต้องหักเงินสมทบกี่เปอร์เซ็นต์?

การประกันสังคมทุกกรณีต้องหักเงินสมทบกี่เปอร์เซ็นต์

คำตอบ

                  การกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทน 6 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีคลอดบุตร กรณีตาย กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ได้กำหนดไว้ดังนี้         1 เงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทน 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีคลอดบุตรและกรณีตาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544-31 ธันวาคม 2545   ให้รัฐบาลและผู้ประกันตนออกเงินสมทบฝ่ายละเท่ากันในอัตราฝ่ายละร้อยละ 1 ของค่าจ้างผู้ประกันตนและตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 เป็นต้นไปเป็นอัตราฝ่ายละร้อยละ 1 5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน         2 เงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544-31 ธันวาคม 2545 รัฐบาลออกเงินสมทบในอัตราร้อยละ 1 นายจ้างและผู้ประกันตนออกเงินสมทบในอัตราฝ่ายละร้อยละ 2ของค่าจ้างผู้ประกันตนและตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 เป็นต้นไปรัฐบาลออกเงินสมทบในอัตราร้อยละ 1 นายจ้างและผู้ประกันตนอัตราฝ่ายละร้อย 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน

การประกันสังคมทุกกรณีต้องหักเงินสมทบกี่เปอร์เซ็นต์, การประกันสังคมทุกกรณีต้องหักเงินสมทบกี่เปอร์เซ็นต์ หมายถึง, การประกันสังคมทุกกรณีต้องหักเงินสมทบกี่เปอร์เซ็นต์ คือ, การประกันสังคมทุกกรณีต้องหักเงินสมทบกี่เปอร์เซ็นต์ ความหมาย, การประกันสังคมทุกกรณีต้องหักเงินสมทบกี่เปอร์เซ็นต์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu