ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระไตรปิฎกหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก?, พระไตรปิฎกหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก? หมายถึง, พระไตรปิฎกหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก? คือ, พระไตรปิฎกหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก? ความหมาย, พระไตรปิฎกหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

พระไตรปิฎกหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก?

ตั้งอยู่ที่ใด ความเป็นมา

คำตอบ

                    พระไตรปิฎกหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่พุทธมณฑล จ นครปฐม                     ความเป็นมาของการจัดสร้างพระไตรปิฎกหินอ่อนของไทย                     เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในปี ๒๕๓๒ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ และสมาคม ศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ได้ดำเนินการจารึกพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อันเป็นภาษาหลักของพระพุทธศาสนา จากพระไตรปิฎกฉบับซึ่งคณะสงฆ์ไทยได้ทำการตรวจชำระ และสังคายนาพระธรรมวินัย ลงบนแผ่นหินอ่อน ขนาดกว้าง ๑ ๑๐ เมตร สูง ๒ เมตร หนา ๗-๘ นิ้ว จำนวน ๑ ๔๑๘ แผ่น เพื่อเป็นถาวรวัตถุอันเป็นนิมิตหมาย แห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ นี้ ให้ปรากฎใน ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาและชาติไทย                     นอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างมหาวิหาร เพื่อประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนทั้งหมด ณ บริเวณพื้นที่เกาะทาง ทิศตะวันตก ด้านหลังพระพุทธรูปพระศรีศากยทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ซึ่งมีพื้นที่โดยรวม ประมาณ ๙ ไร่ ส่วนอาคารมหาวิหารก่อสร้างด้วคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ ๕ ๘๒๔ ตารางเมตร ตัวอาคารเป็น รูปแบบสถาปัตยกรรมไทย ลักษณะรูปทรงจตุรมุขทั้ง ๔ ทิศ โดยมีพระเจดีย์มหารัชมังคลาจารย์ อยู่ตรงกลาง ภายในพระเจดีย์นี้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพระสารีบุตรเถระ พระมหาโมคคัลลานเถระ พระธาตุ พระสีวลีเถระ และรายล้อมด้วยเจดีย์ รวมเป็น ๙ ยอด พระไตรปิฎกหินอ่อนตั้งเรียงรายภายในอาคาร ส่วนด้าน บนของอาคารโดยรอบมีภาพวาดพุทธประวัติ ทศชาติชาดก และการสังคายนาพระไตรปิฎก                     มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนนี้ เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี พ ศ ๒๕๓๒ แล้วเสร็จในปี ๒๕๔๑ รวม ระยะเวลา ๙ ปี สิ้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ                     ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีเปิดและสมโภชพระไตรปิฎกหินอ่อน ณ พุทธมณฑล อ พุทธมณฑล จ นครปฐม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ ศ ๒๕๔๒ เวลา ๑๗ ๐๐ น                     นับเป็นพระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีจำนวนมากที่สุดในโลกอยู่ในขณะนี้

พระไตรปิฎกหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก, พระไตรปิฎกหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก หมายถึง, พระไตรปิฎกหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ, พระไตรปิฎกหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ความหมาย, พระไตรปิฎกหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu