ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

หลังจากดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?, หลังจากดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง? หมายถึง, หลังจากดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง? คือ, หลังจากดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง? ความหมาย, หลังจากดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

หลังจากดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?

หลังจากดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

คำตอบ

คณะกรรมการ e-Auction สรุปผลการประมูลฯ เสนอหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้                                         1 เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานผลการซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลฯ รวมทั้งประกาศผลผู้ชนะการประมูลฯ เป็นต้น                     2 เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการ e-Auction ร่วมกันจัดทำประกาศ ผลผู้ชนะการประมูลฯ โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการของส่วนราชการ รวมทั้ง ประกาศผ่านเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ                     3 เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการ e-Auction รายงานผลการประมูลฯ ให้สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง โดยจัดทำเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail และส่งมาที่ opm cgd go th โดยรายงานดังกล่าวควรมีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายการพัสดุหรืองานจ้างที่จัดประมูล วงเงินงบประมาณ ราคาที่จัดหาได้โดย วิธีการประมูลฯ งบประมาณที่ประหยัดได้คิดเป็นร้อยละของวงเงินงบประมาณ รายชื่อ ผู้ที่ชนะการประมูลฯ รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางฯ เป็นต้น เพื่อร่วมประสานงานในการรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ที่มา สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

หลังจากดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง, หลังจากดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง หมายถึง, หลังจากดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง คือ, หลังจากดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ความหมาย, หลังจากดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu