ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เมื่อถึงวันประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?, เมื่อถึงวันประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง? หมายถึง, เมื่อถึงวันประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง? คือ, เมื่อถึงวันประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง? ความหมาย, เมื่อถึงวันประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เมื่อถึงวันประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?

เมื่อถึงวันประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

คำตอบ

                    เมื่อถึงกำหนดวันประมูลฯ ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดประมูลฯ ณ สถานที่ที่ได้ตกลงไว้กับคณะกรรมการ e-Auction โดยกรรมการ e-Auction อย่างน้อย 1 คน ต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ สถานที่ที่จัดประมูลฯ จนเสร็จสิ้นการประมูลฯ อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วคณะกรรมการ e-Auction ควรเข้าร่วมสังเกตการณ์จนเสร็จสิ้นการประมูลฯ                     1 ในระหว่างการประมูลฯ ผู้ร่วมสังเกตการณ์ห้ามออกจากสถานที่จัดประมูลฯ รวมทั้ง ควรปิดเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท โดยเฉพาะคณะกรรมการ e-Auction ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ร่วมประมูล                     2 ผู้ค้าที่เข้าร่วมการประมูลฯ สามารถเข้าสู่ระบบการประมูลฯ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ณ ที่ทำการของผู้เข้าร่วมการประมูลฯ โดยมิต้องเดินทางไปยังสถานที่จัดประมูลฯ หรือที่ทำการของผู้ให้บริการตลาดกลางฯ ยกเว้น กรณีที่ผู้ค้าไม่พร้อม ในเรื่องของอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ก็สามารถเลือกเข้าร่วมประมูลฯ ณ สถานที่ดังกล่าวที่มีความเหมาะสมมากที่สุดต่อไป                     3 ในกรณีที่คณะกรรมการ e-Auction พิจารณาแล้วว่า การประมูลฯ มีความผิดปกติ เช่น ไม่มีการแข่งขันเสนอราคาระหว่างการประมูล หรือ การแข่งขันเสนอราคา มีลักษณะการสมยอมกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการ e-Auction อาจยุติการประมูลฯ แล้ว จัดประมูลฯ ใหม่โดยใช้เงื่อนไขเดิม ซึ่งสามารถดำเนินการประมูลฯ ได้ทันที หรือนัดหมายวันเวลาใหม่ได้ตามความเหมาะสม โดยใช้เงื่อนไขการประมูลฯ เดิม รวมทั้ง สงวนสิทธิ์ ห้ามผู้ค้าที่เป็นเหตุเข้าร่วมประมูลฯ ได้ โดยจะต้องทำบันทึกรายงานเหตุผลไว้เป็นหลักฐานต่อหัวหน้าส่วนราชการ                     4 หลังจากเสร็จสิ้นการประมูลฯ ผู้ค้าจะต้องจัดส่งเอกสารยืนยันราคาสุดท้ายแก่ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ ซึ่งจะมีการรวบรวม และสรุปผลการประมูลฯ เสนอส่วนราชการ โดยผ่านคณะกรรมการ e-Auction ต่อไป ที่มา สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

เมื่อถึงวันประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง, เมื่อถึงวันประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง หมายถึง, เมื่อถึงวันประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง คือ, เมื่อถึงวันประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ความหมาย, เมื่อถึงวันประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu