ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

จะมีวิธีการคัดเลือกผู้ค้าหรือผู้รับจ้างเพื่อเข้าร่วมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร?, จะมีวิธีการคัดเลือกผู้ค้าหรือผู้รับจ้างเพื่อเข้าร่วมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร? หมายถึง, จะมีวิธีการคัดเลือกผู้ค้าหรือผู้รับจ้างเพื่อเข้าร่วมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร? คือ, จะมีวิธีการคัดเลือกผู้ค้าหรือผู้รับจ้างเพื่อเข้าร่วมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร? ความหมาย, จะมีวิธีการคัดเลือกผู้ค้าหรือผู้รับจ้างเพื่อเข้าร่วมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

จะมีวิธีการคัดเลือกผู้ค้าหรือผู้รับจ้างเพื่อเข้าร่วมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร?

จะมีวิธีการคัดเลือกผู้ค้าหรือผู้รับจ้างเพื่อเข้าร่วมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร

คำตอบ

คณะกรรมการ e-Auction คัดเลือกผู้ค้าหรือผู้รับจ้างเข้าร่วมประมูลฯโดยดำเนินการดังนี้                     1 กำหนดมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ำของผู้ค้า Pre-qualification เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ค้าหรือผู้รับจ้างที่มีความสามารถในการให้บริการจัดหาพัสดุหรือ งานจ้างตามที่กำหนด                     2 กำหนดวิธีการคัดเลือกผู้ค้า และรายละเอียดของเอกสารทางด้านเทคนิค                     3 ตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิค อย่างน้อยประกอบด้วยคุณสมบัติของ ผู้ค้า เอกสารหลักฐานต่างๆ พัสดุตัวอย่าง แคตตาล็อกหรือแบบรูป และรายการละเอียด                     4 คัดเลือกผู้ค้าที่มีมาตรฐานทางเทคนิคครบถ้วนตามเอกสารการประมูลฯ                     5 คัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ ต่อทางราชการ                     6 จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ทั้งนี้ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเสนอพร้อมกับสรุปผลผู้ชนะการประมูลในคราวเดียวกัน                     7 เจ้าหน้าที่พัสดุร่วมกับคณะกรรมการ e-Auction จัดทำประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเสนอราคา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เป็นประกาศคณะกรรมการ e-Auction โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการของส่วนราชการ รวมทั้ง ประกาศผ่านเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลฯ ซึ่งควรมีสาระสำคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ที่ทำการอบรมการประมูลฯ วันที่จะทำการประมูลฯ และวิธีการประมูลฯ เป็นต้น ที่มา สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

จะมีวิธีการคัดเลือกผู้ค้าหรือผู้รับจ้างเพื่อเข้าร่วมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร, จะมีวิธีการคัดเลือกผู้ค้าหรือผู้รับจ้างเพื่อเข้าร่วมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร หมายถึง, จะมีวิธีการคัดเลือกผู้ค้าหรือผู้รับจ้างเพื่อเข้าร่วมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร คือ, จะมีวิธีการคัดเลือกผู้ค้าหรือผู้รับจ้างเพื่อเข้าร่วมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร ความหมาย, จะมีวิธีการคัดเลือกผู้ค้าหรือผู้รับจ้างเพื่อเข้าร่วมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu