ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้าง?, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้าง? หมายถึง, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้าง? คือ, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้าง? ความหมาย, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้าง?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้าง และใครมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ

คำตอบ

                    หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประมูลฯ การเผยแพร่ และการปิดประกาศฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่พัสดุร่วมกับคณะกรรมการฯ จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประมูลฯ ดังต่อไปนี้                     1 เอกสารประมูลซื้อหรือประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                           1 1 กรณีงานซื้อ เช่น รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อฯ แบบสัญญาซื้อขาย และแบบหนังสือค้ำประกัน เป็นต้น 1 2 กรณีงานจ้าง เช่น แบบรูปรายการรายละเอียด แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างฯ แบบสัญญาจ้าง แบบหนังสือค้ำประกัน และสูตรการปรับราคาเป็นต้น                     2 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สัญญา 3 ฝ่าย 3 ประกาศเชิญชวนผู้ค้าหรือผู้รับจ้างเข้าร่วมประมูลฯ โดยใช้แบบฟอร์ม ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งสามารถพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและ พัสดุภาครัฐ www gprocurement go th ที่มา สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้าง, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้าง หมายถึง, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้าง คือ, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้าง ความหมาย, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu