ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรมีอะไรบ้าง?, หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรมีอะไรบ้าง? หมายถึง, หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรมีอะไรบ้าง? คือ, หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรมีอะไรบ้าง? ความหมาย, หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรมีอะไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรมีอะไรบ้าง?

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรมีอะไรบ้าง

คำตอบ

1 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม   สปส 2-01   2 สำเนาสูติบัตรของบุตร กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัติของคู่แฝดด้วย   3 สำเนาทะเบียนสมรส   กรณีภรรยาของผู้ประกันตนคลอด   หากไม่มีทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส   4 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก   8   ธนาคาร   ได้แก่   ธนาคารกรุงไทย   จำกัด   มหาชน   ธนาคารกรุงศรี   จำกัด   มหาชน       ธนาคารกรุงเทพ   จำกัด   มหาชน       ธนาคารไทยพาณิชย์   จำกัด   มหาชน       ธนาคารกสิกรไทย   จำกัด   มหาชน     ธนาคารทหารไทย   จำกัด   มหาชน   ธนาคารนครหลวงไทย   จำกัด   มหาชน   เริ่มใช้   1   ตุลาคม   2549 และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   เริ่มใช้   1   มกราคม 2550  

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรมีอะไรบ้าง, หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรมีอะไรบ้าง หมายถึง, หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรมีอะไรบ้าง คือ, หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรมีอะไรบ้าง ความหมาย, หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรมีอะไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu