ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับมีอะไรบ้าง?, สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับมีอะไรบ้าง? หมายถึง, สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับมีอะไรบ้าง? คือ, สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับมีอะไรบ้าง? ความหมาย, สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับมีอะไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับมีอะไรบ้าง?

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับมีอะไรบ้าง

คำตอบ

                    สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรเหมาจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 12 000 บาท ต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม ค 2550 ซึ่งอัตราดังกล่าวนี้ครอบคลุมถึง ค่าตรวจและ ค่ารับฝากครรภ์ ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ค่าทำคลอด ค่ากินอยู่และ ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่าบริบาลและรักษาพยาบาลทารกแรกเกิด ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย และค่าบริการอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถไปขอรับบริการคลอดบุตรที่โรงพยาบาลใดก็ได้ตามความสะดวก แล้วนำหลักฐานมายื่นเรื่องขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรได้ที่ สปส เขตพื้นที่ จังหวัดทั่วประเทศ   ผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ   50   ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลา   90   วัน   ใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรไม่เกิน   2   ครั้ง   กรณีการสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน   จะได้รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมในกรณีคลอดบุตรต่อ   6   เดือน

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับมีอะไรบ้าง, สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับมีอะไรบ้าง หมายถึง, สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับมีอะไรบ้าง คือ, สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับมีอะไรบ้าง ความหมาย, สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับมีอะไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu