ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สินเชื่อกรุงไทย?, สินเชื่อกรุงไทย? หมายถึง, สินเชื่อกรุงไทย? คือ, สินเชื่อกรุงไทย? ความหมาย, สินเชื่อกรุงไทย? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

สินเชื่อกรุงไทย?

รายละเอียดขอสินเชื่อซื้อรถจักรยานยนต์

คำตอบ

บริการเช่าซื้อสินค้าอุปโภค Consumer Finance บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จำกัด ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน                   การเช่าซื้อสินค้าอุโภค เป็นสินเชื่อเพื่อการได้มาซึ่งสินค้าอุปโภค โดยผู้เช่าซื้อสามารถเลือกผ่อนชำระค่าสินค้าเป็นรายงวดตามเงื่อนไขของสัญญา และเมื่อผู้เช่าซื้อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาครบถ้วนแล้ว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนให้แก่ผู้เช่าซื้อเมื่อสิ้นสุดสัญญาการเช่าซื้อ บริการประเภทนี้ มุ่งเน้นการสร้างความสะดวกสบายในการใช้บริการให้กับผู้เช่าซื้อพร้อมด้วยเงื่อนไขพิเศษ ที่จะช่วยให้ผู้เช่าซื้อสามารถซื้อสินค้ามาใช้ได้ก่อนโดยไม่ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในครั้งเดียว โดยผู้ให้เช่าจะเป็นตัวแทนในการจ่ายชำระค่าสินค้าตามราคาซื้อขายให้กับผู้ผลิตหรือตัวแทนก่อน และทำการเรียกเก็บเงินผ่อนชำระค่าสินค้าจากผู้เช่าซื้อเป็นรายเดือน ผู้ผลิตหรือตัวแทนจะเป็นผู้ดูแลจัดส่งสินค้าให้ผู้เช่าซื้อ รวมถึงการบริการหลังการขายต่าง ๆ ด้วย ผู้เช่าซื้อสามารถเลือกประเภทของสินค้าอุปโภคทั้งหมดได้จาก Catalog สินค้าที่จะวางอยู่ตามเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขาที่กระจายคลอบคลุมอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สินค้า - รถจักรยานยนต์ - เครื่องใช้ไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์ - โทรศัพท์มือถือ - สินค้าอุปโภคอื่น ๆ จุดเด่นของบริการ - ราคาสินค้าต่ำกว่าตลาด - อัตราดอกเบี้ยถูกกว่า - จุดให้บริการคลอบคลุมและทั่วถึง - ผู้เช่าซื้อสามารถใช้บริการและผ่อนชำระค่างวดผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ คุณสมบัติ - พนักงานของธนาคาร และบริษัทในเครือ - กลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไปที่มีระบบบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย และสามารถหักบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระเป็นค่างวดได้ - ลูกค้าเงินฝากของธนาคาร - ลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร เอกสารประกอบการพิจารณา - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 2 ชุด - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด - เอกสารแสดงรายได้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด ได้แก่                   - สลิปเงินเดือนต้นฉบับ เดือนล่าสุด หรือ                   - สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน - เอกสารที่ใช้ในการชำระเงินโดยการหักบัญชี จำนวน 1 ชุด ได้แก่                   - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยหน้าแรก และ                   - หนังสือให้ความยินยอมหักบัญชีธนาคารกรุงไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่   บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จำกัด เลขที่ 977 2 ชั้น 3 และ 977 3 ชั้น 4 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2299-3800 โทรสาร 0-2299-3801-2       สายงานธุรกิจเช่าซื้อ   โทร 0-2299-3810-15       สายงานธุรกิจเช่าซื้อสินค้าอุปโภค โทร 0-2299-3805               สายงานธุรกิจลีสซิ่ง โทร 0-2299-3830-36     สายงานธุรกิจลีสซิ่งรถยนต์แบบดำเนินการ โทร 0-2299-3840-45   หรือ   กรุงไทยโฟน โทร 1551

สินเชื่อกรุงไทย, สินเชื่อกรุงไทย หมายถึง, สินเชื่อกรุงไทย คือ, สินเชื่อกรุงไทย ความหมาย, สินเชื่อกรุงไทย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu