ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างงาน?, เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างงาน? หมายถึง, เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างงาน? คือ, เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างงาน? ความหมาย, เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างงาน? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างงาน?

อยากทราบว่า เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างงานจะต้องทำอย่างไรให้ได้รับสิทธิกรณีว่างงาน

คำตอบ

                  ในขั้นต้นผู้ประกันตนจะต้องไปขึ้นทะเบียนหางานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ว่างงานโดยยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส 2-01 7 พร้อมหลักฐานดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป สำเนาหนังสือแจ้งการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน สปส 6-09 หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน ถ้ามี และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตนธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ดังนี้ กรุงไทย กรุงเทพ กรุงศรีอยุธยา ทหารไทย และไทยพาณิชย์ ซึ่งผู้มีสิทธ์จะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนว่างงาน  

เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างงาน, เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างงาน หมายถึง, เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างงาน คือ, เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างงาน ความหมาย, เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างงาน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu