ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ต้นไม้มงคล?, ต้นไม้มงคล? หมายถึง, ต้นไม้มงคล? คือ, ต้นไม้มงคล? ความหมาย, ต้นไม้มงคล? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ต้นไม้มงคล?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ผมเคยได้ยินมาว่า nbsp คนโบราณเขามีความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ต่าง ๆ เพื่อความเป็นมงคล เช่น ปลูกมะยมกับขนุน เพราะจะได้มีคนนิยมและสนับสนุน nbsp |ซองคำถาม| nbsp พอจะรวบรวมชื่อต้นไม้มงคลเหล่านี้ได้ไหมครับ นายนิมิต nbsp คนเมืองคอน นครศรีธรรมราช

คำตอบ

          ไม้มงคล   หมายถึง   ต้นไม้ที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านเพื่อประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือน   และเอาเคล็ดจากชื่อในการเรียกขานหรือมีผู้ทัก   ให้เสียงที่เปล่งออกมาเป็นสิริมงคลแก่ตนผู้เป็นเจ้าของและครอบครัว           ๑ ทิศบูรพา ตะวันออก โบราณท่านว่าให้ปลูกไผ่สีสุก กุ่มมะพร้าว   วิเคราะห์กันตามเหตุผลได้ดังนี้                   -   ไผ่สีสุก กอไผ่ช่วยพรางแสงแดดตอนเช้าด้านตะวันขึ้น   ลำต้นเป็นต้นไม้ขนาดกลาง ไม่ใหญ่เหมือนไผ่ตงหรือไผ่บง หรือเล็กกว่าไผ่รวก กอและพุ่มใบไม่แน่นเกินไป ได้อาศัยไม้จักสานกระบุงกระจาด ตะกร้า เครื่องใช้ต่าง ๆ   ได้ และเหตุผลสำคัญคือ   ชื่อเป็นมงคลนาม   กล่าวคือ   เพื่อให้ความมั่งมี - ศรีสุข สีสุก มีอันจะกินอยู่เย็นเป็นสุข หรือมีอนาคตที่สุกใส                   - กุ่ม   เป็นต้นไม้ขนาดกลาง   สูง   ๑๐-๒๐   เมตร   ใบมี   ๓   แฉก   ชอบขึ้นข้างทาง เป็นอาหารได้ โบราณมักจะปลูกไว้เพื่อเป็นอาหารคิดว่าคนโบราณคงปลูกไว้เอาชื่อเป็นเคล็ดเช่นเดียวกับไผ่สีสุก   เมื่อมั่งมีศรีสุขแล้วก็คงหวังจะให้เก็บเงินเป็นกลุ่มเป็นก้อน                   - มะพร้าว เนื่องจากมะพร้าวเป็นพืชที่มีประโยชน์มาก คนโบราณจึงมักปลูกไว้เพื่อประโยชน์ใช้สอย และนิยมปลูกเป็นแนวรอบที่เพื่ออาศัยรากป้องกันดินทลาย และเป็นแนวกำบังลม           ๒   ทิศอาคเนย์   ตะวันออกเฉียงใต้   ปลูกสารภี   ยอ   กระถิน                   -   สารภี เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ขึ้นประปรายในป่าเบญจพรรณ   และป่าดิบทั่วประเทศ   สารภีเป็นไม้ไทย ๆ ที่อายุยืน                   -   ยอ   ยอบ้าน   เป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อม   ใบปรุงอาหารได้   โบราณท่านปลูกใกล้บ้าน เพื่อประโยชน์ใช้สอยในการประกอบอาหารและเป็นยารักษาโรคบางชนิด เหตุผลเกี่ยวกับเคล็ดลับความเชื่อ คงหวังให้ผู้คนสรรเสริญ เยินยอ หรือ ยกยอปอปั้นในสิ่งที่ดีงาม                   -   กระถิน เป็นไม้พุ่มถิ่นเดิมของอเมริกา นิยมปลูกเป็นรั้วบ้านด้านความเชื่อ   บางแห่งเชื่อกันว่าป้องกันเสนียดจัญไร           ๓   ทิศทักษิณ   ใต้   ปลูกไม้ผล   มีมะม่วง   มะพลับ   ตะโก                   -   มะม่วง   คนไทยแต่ก่อนช่างจดช่างจำ   เป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณบิดา   มารดา   ไม่ว่าผู้นั้นหรือสิ่งนั้นจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉาน   แม้กระทั่งรุกขชาติ สำหรับมะม่วง   คงจะนึกถึงสวนอัมพวัน เมื่อครั้งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปครั้งพุทธกาลก็เป็นได้                   - มะพลับ   เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สำหรับพืชชนิดนี้มุ่งประโยชน์ใช้เป็นยารักษาโรคมากกว่าจะปลูกไว้เป็นอาหาร                   -   ตะโก   เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง   ทนทานต่อความแห้งแล้งของดินฟ้าอากาศ   มีประโยชน์ทางยา บรรพบุรุษของเราคงเห็นเป็นคุณมากกว่าโทษ   จึงปลูกเอาไว้ใช้ประโยชน์           ๔   ทิศหรดี ตะวันตกเฉียงใต้   ให้ปลูกพิกุล   ขนุน   ราชพฤกษ์   สะเดา                   -   พิกุล มีพุ่มใบหนา   เหมาะที่จะปลูกไว้บังแดดตอนบ่าย   มีประโยชน์ใช้สอยมากมาย   มีสรรพคุณทางยามากมาย   บางท้องถิ่นก็ว่าไม่ควรปลูกที่บ้าน   แต่ควรปลูกที่วัดมากกว่า                   -   ราชพฤกษ์   จากความสวยงามของดอก   ประกอบกับความสำคัญอื่น ๆ ของพันธุ์ไม้นี้   เป็นที่ยอมรับแต่โบราณว่า ราชพฤกษ์เป็นไม้ที่มีคุณค่าสูง   เป็นมงคลนาม   ชาวไทยแต่เดิมใช้ในพิธีสำคัญต่าง ๆ อาทิ ในพิธีลงเสาหลักเมือง นอกจากนั้นราชพฤกษ์ยังได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาต้นไม้และสัตว์แห่งชาติลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำชาติไทย                   -   ขนุน   ตามชนบทเชื่อกันว่า   ปลูกขนุนในบริเวณบ้านแล้วจะมีคนสนับสนุน หรืออดหนุนจุนเจือ                   - สะเดา บางท้องถิ่นเชื่อว่า   กิ่งและใบสะเดาสามารถป้องกันภูตผีปีศาจ           ๕   ทิศประจิม ตะวันตก   ตามตำราให้ปลูกต้นมะขาม มะยม   พุทรา                   -   มะขาม ปลูกไว้ให้คนเกรงขามคร้ามเกรง                   - มะยม ปลูกไว้ให้ผู้คนได้นิยมหรือมีนะเมตตามหานิยม                   -   พุทรา นิยมปลูกคู่กับมะยม หวังให้ผู้คนนิยมไม่สร่างซา           ๖   ทิศพายัพ   ตะวันตกเฉียงเหนือ   ปลูกมะพูด   มะนาว   มะกรูด                   - มะพูด   quot ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์   มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต quot   สุนทรภู่ ประโยชน์ทั่วไปคงไม่สู้มีมากนัก คนแต่ก่อนคงเอาเคล็ดหาต้นมะพูดมาปลูกไว้ใกล้เป็นร่มเงา และคงหวังให้ลูกหลานเป็นคนช่างพูด ช่างเจรจาก็เป็นได้                   - มะนาว   คนบ้านป่าเดินทางด้วยเกวียนเทียมโคหรือกระบือเมื่อได้กลิ่นสาบเสือก็จะหยุดเดิน   จะเฆี่ยนตีอย่างไรก็ไม่ยอมเดินเจ้าของเกวียนจึงขูดผิวมะนาวหรือมะกรูดป้ายจมูกให้ดับกลิ่นสาบเสือ โคกระบือจึงเดินต่อไป   ดังนั้นการเดินทางสมัยก่อนผ่านป่าละเมาะผ่านดงผู้เดินทางจึงมักพกพาผลมะนาวและมะกรูดติดตัวไปด้วยเสมอ                   - มะกรูด เช่นเดียวกับมะนาว           ๗   ทิศอุดร   ทิศเหนือ   ในตำราให้ปลูกส้มป่อย ส้มซ่า และมะเดื่อ                   -   ส้มป่อย ใบส้มป่อย ใบเงิน ใบทอง ใบมะกรูด หญ้าแพรกใบราชพฤกษ์   ใบมะตูม   และใบหมากผู้หมากเมีย ใช้เข้าพิธีสะเดาะเคราะห์สะเดาะโศก ใช้กันมาแต่ครั้งโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันบางแห่งเชื่อกันว่าปลูกต้นส้มป่อยไว้ขับภูตผีปีศาจ                   -   ส้มซ่า คงแก้เคล็ดให้บุตรหลาน   มีชื่อเสียงขจรขจายซู่ซ่าไปทั่วเมือง                   -   มะเดื่อ   หาหลักฐานยืนยันไม่ได้           ๘   ทิศอีสาน ตะวันออกเฉียงเหนือ โบราณท่านว่าให้ปลูก ทุเรียน ไผ่รวก มะตูม                   -   ทุเรียน เป็นผลไม้ที่เลือกปลูกดินเค็ม   น้ำกร่อย   ความชื้นในอากาศน้อย   ไม่เหมาะจะปลูก แต่ถ้าอยากปลูกเอาเคล็ด ควรหาทุเรียนเทศมาปลูกเอาเคล็ด โบราณคงหมายถึงความเป็นผู้คงแก่เรียนก็ได้                   -   ไผ่รวก   ยังหาหลักฐานไม่ได้                   - มะตูม ใบใช้ทำน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ เข้าพิธีพุทธาภิเษกต่าง   ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ใบมะตูมทัดหูให้แก่เอกอัครราชทูต   ราชทูต   ที่ได้เข้าเฝ้าเพื่อกราบถวายบังคมลาไปรับตำแหน่งในต่างประเทศ           ต้นไม้ตามตำราพรหมชาติที่แนะให้ปลูกตามทิศทั้งแปดนั้น   นอกจากจะยังประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันและเป็นสมุนไพรใกล้มือแล้ว โบราณท่านยังถือคตินิยม มีเคล็ดลับ   ความเชื่อที่เป็นมงคลนามอีกด้วย   อันถือว่าเป็นอุบายในการให้กำลังใจให้มีความมานะพยายามที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต “ ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม สำนักพิมพ์สารคดี ”

ต้นไม้มงคล, ต้นไม้มงคล หมายถึง, ต้นไม้มงคล คือ, ต้นไม้มงคล ความหมาย, ต้นไม้มงคล คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu