ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

อัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมีหลักเกณฑ์อย่างไร?, อัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมีหลักเกณฑ์อย่างไร? หมายถึง, อัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมีหลักเกณฑ์อย่างไร? คือ, อัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมีหลักเกณฑ์อย่างไร? ความหมาย, อัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมีหลักเกณฑ์อย่างไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

อัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมีหลักเกณฑ์อย่างไร?

อยากทราบว่า อัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมีหลักเกณฑ์อย่างไรครับ

คำตอบ

          การกำหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนคำนึงถึงมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO ซึ่งได้กำหนดให้จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตรา 45-50 ของรายได้ก่อนว่างงานเป็นระยะเวลาประมาณ 13-26 สัปดาห์ ในบางประเทศ ผู้ว่างงานที่เป็นหัวหน้าครอบครับจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราและระยะเวลาที่มากกว่าคนโสด           นอกจากนี้อัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนต้องไม่ต่ำเกินไปจนไม่สามารถบรรเทาความเดือนร้อนของลูกจ้างที่ว่างงานได้ และให้พอมีเงินยังชีพได้ในระหว่างหางานใหม่ทำ ทั้งนี้ในประเทศที่ให้ประโยชน์ทดแทนแก่ผู้สมัครใจลาออก 6 ประเทศ กำหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนไว้น้อยกว่าถูกเลิกจ้าง           ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมจึงกำหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้ลาออกจากงานแตกต่างกัน และจากข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าผู้ว่างงานส่วนใหญ่สามารถหางานใหม่ได้ในระยะเวลา 3-6 เดือน จึงได้กำหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ถูกเลิกจ้างและลาออกจากงาน ดังนี้           - ผู้ถูกเลิกจ้าง ได้รับในอัตรา 50 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 180 วัน           - ผู้ลาออกจากงาน ได้รับในอัตรา 30 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน           ทั้งนี้หากมีการขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้เกินกว่า 1 ครั้งในรอบระยะเวลา 1 ปี ให้นับระยะเวลาการรับเงินทดแทนการขาดรายได้ทุกครั้งรวมกันปีละ ไม่เกิน 90 วัน หรือ 180 วัน

อัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมีหลักเกณฑ์อย่างไร, อัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมีหลักเกณฑ์อย่างไร หมายถึง, อัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมีหลักเกณฑ์อย่างไร คือ, อัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมีหลักเกณฑ์อย่างไร ความหมาย, อัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมีหลักเกณฑ์อย่างไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu