ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ทำไมกองทุนประกันสังคมจึงไม่นำเงินที่มีอยู่ในกองทุนมาใช้จ่ายเป็นประโยชน์ทดแทน?, ทำไมกองทุนประกันสังคมจึงไม่นำเงินที่มีอยู่ในกองทุนมาใช้จ่ายเป็นประโยชน์ทดแทน? หมายถึง, ทำไมกองทุนประกันสังคมจึงไม่นำเงินที่มีอยู่ในกองทุนมาใช้จ่ายเป็นประโยชน์ทดแทน? คือ, ทำไมกองทุนประกันสังคมจึงไม่นำเงินที่มีอยู่ในกองทุนมาใช้จ่ายเป็นประโยชน์ทดแทน? ความหมาย, ทำไมกองทุนประกันสังคมจึงไม่นำเงินที่มีอยู่ในกองทุนมาใช้จ่ายเป็นประโยชน์ทดแทน? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ทำไมกองทุนประกันสังคมจึงไม่นำเงินที่มีอยู่ในกองทุนมาใช้จ่ายเป็นประโยชน์ทดแทน?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp อยากทราบว่า ทำไมกองทุนประกันสังคมจึงไม่นำเงินที่มีอยู่ในกองทุนมาใช้จ่ายเป็นประโยชน์ทดแทน ให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนที่ว่างงาน

คำตอบ

          ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมบริหารกองทุนประกันสังคม เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทน 6 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ตาย ทุพพลภาพ สงเคราะห์บุตร และชราภาพ ซึ่งในการบริหารกองทุน ได้แบ่งการบริหารแยกเป็น 2 บัญชี คือบัญชีประโยชน์ทดแทน 4 กรณี เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย และบัญชีประโยชน์ทดแทน 2 กรณี สงเคราะห์บุตร และชราภาพ ในปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีเงินสะสมทั้งสิ้น ประมาณ 172 234 80 ล้านบาท ณ 30 เมษายน 2546 แยกเป็นเงินสะสมของประโยชน์ทดแทน 4 กรณี 89 150 51 ล้านบาท และเงินสะสมของประโยชน์ทดแทน 2 กรณี 83 084 30 ล้านบาท           ทั้งนี้ เงินสะสมกองทุนประโยชน์ทดแทน 2 กรณี เป็นเงินสะสมเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ ซึ่งกรณีชราภาพเป็นการจ่ายประโยชน์ทดแทนระยะยาว ดังนั้น จึงต้องสะสมเงินกองทุนดังกล่าวไว้เพื่อจ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้รับบำนาญไปจนตลอดชีวิต โดยจะมีการจ่ายเงินบำนาญปีแรกในปี 2557 ให้แก่ผู้รับบำนาญ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้รับประโยชน์ทดแทน จำนวนประมาณ 1 4 แสนคน เป็นเงินสูงถึง 4 500 ล้านบาท และในปีที่ 10 ของการจ่ายบำนาญคาดว่าจะมีผู้รับประโยชน์ทดแทนเพิ่มขึ้นเป็น 1 4 ล้านคน ส่งผลให้เงินที่จะต้องจ่ายมีจำนวนสูงถึง 57 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของเงินกองทุน 2 กรณีในปัจจุบัน           ส่วนเงินสะสมของประโยชน์ทดแทน 4 กรณี จำนวน 89 150 51 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นเงินที่ต้องออมไว้เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ทุพพลภาพไปจนตลอดชีวิต ซึ่งในขณะนี้มีจำนวนประมาณ 3 000 คน สำหรับรายรับและรายจ่ายในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ของประโยชน์ทดแทน 4 กรณี พบว่ากองทุนมีการจ่ายประโยชน์ทดแทนโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 83 ของเงินสมทบที่จัดเก็บได้           ในการดำเนินงานจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนแต่ละกรณี สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งระบุให้จัดเก็บเงินสมทบเพื่อกรณีใดให้จ่ายประโยชน์ทดแทนเพื่อกรณีนั้นเท่านั้น  

ทำไมกองทุนประกันสังคมจึงไม่นำเงินที่มีอยู่ในกองทุนมาใช้จ่ายเป็นประโยชน์ทดแทน, ทำไมกองทุนประกันสังคมจึงไม่นำเงินที่มีอยู่ในกองทุนมาใช้จ่ายเป็นประโยชน์ทดแทน หมายถึง, ทำไมกองทุนประกันสังคมจึงไม่นำเงินที่มีอยู่ในกองทุนมาใช้จ่ายเป็นประโยชน์ทดแทน คือ, ทำไมกองทุนประกันสังคมจึงไม่นำเงินที่มีอยู่ในกองทุนมาใช้จ่ายเป็นประโยชน์ทดแทน ความหมาย, ทำไมกองทุนประกันสังคมจึงไม่นำเงินที่มีอยู่ในกองทุนมาใช้จ่ายเป็นประโยชน์ทดแทน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu