ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การประกันสังคมกรณีว่างงาน?, การประกันสังคมกรณีว่างงาน? หมายถึง, การประกันสังคมกรณีว่างงาน? คือ, การประกันสังคมกรณีว่างงาน? ความหมาย, การประกันสังคมกรณีว่างงาน? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การประกันสังคมกรณีว่างงาน?

อยากทราบว่า การประกันสังคมกรณีว่างงานจะไม่คุ้มครองการถูกเลิกจ้างในกรณีใดบ้างครับ

คำตอบ

                  ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ ศ 2533 ผู้มีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานต้องมิได้ถูกเลิกจ้างเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้ 1 ทุจริตต่อหน้าที่ 2 กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 3 จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 4 ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง หรือ 5 ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาเจ็ดวันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ 6 ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด       ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ    

การประกันสังคมกรณีว่างงาน, การประกันสังคมกรณีว่างงาน หมายถึง, การประกันสังคมกรณีว่างงาน คือ, การประกันสังคมกรณีว่างงาน ความหมาย, การประกันสังคมกรณีว่างงาน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu