ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน?, การยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน? หมายถึง, การยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน? คือ, การยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน? ความหมาย, การยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp การยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จะยื่นเรื่องที่ใดและมีขั้นตอนอย่างไร ต้อง เตรียมเอกสารใดบ้าง

คำตอบ

1 เนื่องจากกฎหมาย มาตรา 78 กำหนดเงื่อนไขการส่งเงินสมทบที่ก่อให้เกิดสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานไว้ว่า จะต้องจ่ายเงินสมทบกรณีว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน ดังนั้นหากเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสมทบกรณีว่างงานตั้งแต่วันที่ 1 มาราคม 2547 สำนักงานประกันสังคมจะเริ่มจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่ ผู้มีสิทธิได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป 2 ผู้ที่ประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานสามารถยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนพร้อมขึ้นทะเบียนหางานได้ที่สำนักงานจัดหางานของรัฐทุกแห่ง โดยสำนักงานประกันสังคม จะประสานงานกับสำนักจัดหางานของรัฐ เพื่อให้ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนได้รับความสะดวกไม่ต้องเดินทางไปติดต่อยื่นเรื่องหลายแห่ง หากผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะสั่งจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้เป็นงวดเดือน จ่ายประโยชน์ทดแทนให้เดือนละ 1 ครั้ง โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ได้แจ้งไว้ในแบบคำขอรับประโยชน์ ทดแทน ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์ทดแทน ผู้ว่างงานจะต้องไปรายงานตัวต่อสำนักงานจัดหางานตามกำหนดนัดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อหาตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสม หรือปฏิเสธการฝึกงาน สำนักงานประกันสังคมจะระงับการจ่ายประโยชน์ทดแทน 3 เอกสารประกอบการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ดังนี้           - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อผู้ประกันตนและเลขที่บัญชี           - หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือสำเนาแบบแจ้งการออกจากงานของผู้ประกันตน สปส 6-09           - หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน ถ้ามี  

การยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน, การยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน หมายถึง, การยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน คือ, การยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ความหมาย, การยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu