ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การว่างงาน หมายความว่าอย่างไร?, การว่างงาน หมายความว่าอย่างไร? หมายถึง, การว่างงาน หมายความว่าอย่างไร? คือ, การว่างงาน หมายความว่าอย่างไร? ความหมาย, การว่างงาน หมายความว่าอย่างไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การว่างงาน หมายความว่าอย่างไร?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp อยากทราบว่า การว่างงาน หมายความว่าอย่างไร ให้ความคุ้มครองแก่ใครบ้าง และมีเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างครับ

คำตอบ

                  quot การว่างงาน quot ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม หมายความว่า การที่ผู้ประกันตนต้องหยุดงาน เนื่องจากนิติสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง การประกันสังคมกรณีว่างงานให้การคุ้มครองแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ยกเว้นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในเงื่อนไข ดังนี้ 1 ได้จ่ายเงินสมทบกรณีว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องอยู่ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน มาตรา 78 2 เป็นผู้มีความสามารถในการทำงาน พร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้ หรือต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน และได้ขึ้นทะเบียนไว้ที่สำนักจัดหางานของรัฐ โดยต้องไปรายงานตัวไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง มาตรา 78 1 3 ต้องมิใช่ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง หรือจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย หรือฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาเจ็ดวันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ มาตรา 78 2 4 ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ มาตรา 78 3 5 ว่างงานมาแล้ว 7 วัน โดยจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนการว่างงานตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย มาตรา 79    

การว่างงาน หมายความว่าอย่างไร, การว่างงาน หมายความว่าอย่างไร หมายถึง, การว่างงาน หมายความว่าอย่างไร คือ, การว่างงาน หมายความว่าอย่างไร ความหมาย, การว่างงาน หมายความว่าอย่างไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu