ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ร้านขายยาประเภท ก. ข. ค. ง. ??, ร้านขายยาประเภท ก. ข. ค. ง. ?? หมายถึง, ร้านขายยาประเภท ก. ข. ค. ง. ?? คือ, ร้านขายยาประเภท ก. ข. ค. ง. ?? ความหมาย, ร้านขายยาประเภท ก. ข. ค. ง. ?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ร้านขายยาประเภท ก. ข. ค. ง. ??

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ร้านขายยาแบ่งออกเป็นกี่ประเภท เห็นป้ายแขวนตามร้านขายยาว่า nbsp ร้านขายยาประเภท nbsp ก nbsp ประเภท ข มีความแตกต่างกันอย่างไร ลายเซ็นอ่านไม่ออก กรุงเทพฯ

คำตอบ

                    ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายยา พ ศ ๒๔๗๙ แบ่งการขายยาเป็น ๓ ประเภท คือ                     ๑   ประเภท ก   ต้องมีเภสัชกรแผนปัจจุบันชั้น ๑ เภสัชกรที่ต้องอยู่ประจำที่ร้านตลอดเวลาที่ร้านเปิดทำการ ควบคุมกิจการจะผลิตและขายยาได้ทุกชนิด                     ๒ ประเภท ข ต้องมีเภสัชกรแผนปัจจุบันชั้น   ๒   เภสัชกรที่อยู่ประจำร้านในช่วงเวลาที่กำหนด   ควบคุมกิจการ จะปรุงยาตามใบสั่งแพทย์ และขายยาอันตรายได้บางอย่าง                     ๓ ประเภท ค เป็นร้านขายยาสำเร็จรูปที่ไม่มียาอันตรายผสมอยู่ ร้านนี้ถ้าเจ้าของร้านเป็นเภสัชกรแผนโบราณ   ก็ผลิตยาแผนโบราณขายได้   ถ้าเจ้าของร้านเคยเป็นลูกจ้างทำงานอยู่ในร้านขายยามาไม่น้อยกว่า ๓ ปี สามารถรับยาสำเร็จรูปมาขายได้เท่านั้น                     ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติควบคุมการขายยา พ ศ ๒๔๙๓   เพิ่มการขายยาประเภทที่ ๔ คือ ประเภท ง อนุญาตให้ผู้มีใบอนุญาตสามารถขายยานอกสถานที่ได้   ซึ่งขัดกับพระราชบัญญัติ   พ ศ ๒๔๗๙ ที่จำกัดมิให้มีการขายยานอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาตจึงได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการขายยา พ ศ ๒๔๙๓ โดยกำหนดให้ยกเลิกการประกอบกิจการประเภท ง ภายในปี ๒๕๐๐                     พระราชบัญญัติยา พ ศ ๒๕๑๐ กำหนดว่าให้มีการควบคุมการขายยาโดยผู้รู้และต้องควบคุมการขายตลอดเวลาที่เปิดทำการโดยแบ่งร้านขายยาเป็น ๓ ประเภท คือ                       ๑ |ขย ๑| เป็นร้านขายยาแผนปัจจุบัน ควบคุมการขายยาโดยเภสัชกร   ชั้น   ๑   หรือชั้น   ๒                     ๒ |ขย ๒|   เป็นร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือควบคุมพิเศษ   ควบคุมการขายยาโดยเภสัชกร   ชั้น ๑ หรือชั้น ๒ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พยาบาล   ชั้น ๑ ผดุงครรภ์ ชั้น ๑ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน ชั้น   ๑   ในสาขาทันตกรรม                     ๓   |ขย ๓| เป็นร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์   ควบคุมการขายโดยเภสัชกรหรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้น   ๑ หรือชั้น   ๒ “ ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม สำนักพิมพ์สารคดี ”

ร้านขายยาประเภท ก. ข. ค. ง. ?, ร้านขายยาประเภท ก. ข. ค. ง. ? หมายถึง, ร้านขายยาประเภท ก. ข. ค. ง. ? คือ, ร้านขายยาประเภท ก. ข. ค. ง. ? ความหมาย, ร้านขายยาประเภท ก. ข. ค. ง. ? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu