ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ความโปร่งใสในการไปทำ FTA?, ความโปร่งใสในการไปทำ FTA? หมายถึง, ความโปร่งใสในการไปทำ FTA? คือ, ความโปร่งใสในการไปทำ FTA? ความหมาย, ความโปร่งใสในการไปทำ FTA? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ความโปร่งใสในการไปทำ FTA?

รัฐบาลมีความโปร่งใสในการไปทำ FTA กับประเทศต่างๆหรือไม่

คำตอบ

รัฐบาลมีความโปร่งใสในการทำ FTA และทำด้วยความรอบคอบ มีการเตรียมการล่วงหน้าเป็นขั้นตอน             ก่อนจะเจรจา                     - ศึกษาความเป็นไปได้ ดูว่าจะได้ เสีย อย่างไร กับประเทศใด                     - ได้มากกว่าเสีย จึงจะทำ FTA             ระหว่างการเจรจา                     - กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศผ่านสื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ช่อง11 วิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์หลายฉบับ รวมทั้งใน Internet เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำ FTA กับประเทศต่างๆ โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2547 จนถึงเดือนพฤษภาคม ศกนี้                     - จ้างศึกษาเป็นรายสินค้า และรายสาขา                     - หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน สภาอุตฯ และสภาหอฯ                     - ประชุมหารือกับผู้ผลิต ผู้ส่งออก ทั้งสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม เกือบ 30 สาขา เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ประกอบการเจรจาให้ได้ประโยชน์สูงสุด                     - คณะทำงานติดตามผลฯ จะติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะมาตรการปรับตัวรองรับ             หลังการเจรจา                     - กระทรวงพาณิชย์ ได้เผยแพร่ผลการเจรจา รายละเอียดข้อตกลง FTA รายการสินค้าที่ตกลงลดภาษีระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ตลอดจนความคืบหน้าการเจรจากับแต่ละประเทศเป็นระยะๆ ทั้งทางสื่อ สิ่งพิมพ์ และใน website www dtn moc go th และ www thaifta com                     - กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง จัดสัมมนาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยครอบคลุมทั้ง 4 ภาค เพื่อเผยแพร่ผลการเจรจา FTA ตลอดจน กระตุ้น สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่กลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผู้ผลิต ผู้ส่งออก เกษตรกร และสาธารณชน ให้เข้ามาใช้โอกาสจากการที่รัฐบาลไปเปิดตลาดไว้ให้ ในขณะที่บางกลุ่มอาจต้องเตรียมปรับตัวรองรับ             การปฏิบัติตามผลการเจรจา                     - เมื่อข้อตกลงมีผลบังคับใช้ จะมีการติดตามและตรวจสอบว่าประเทศคู่เจรจา FTA นั้นๆ ได้ปฏิบัติตามผลการเจรจาหรือไม่ ยกตัวอย่างกรณี ผักผลไม้ ไทย-จีน ผู้ส่งออกไทยบางรายยังเจอปัญหาอุปสรรคในการขอใบอนุญาตนำเข้า ซึ่งใช้เวลานานมีการตรวจสอบที่เข้มงวด ทำให้ผู้ส่งออกไทยไม่สามารถส่งสินค้าเข้าไปได้อย่างเต็มที่ กระทรวงพาณิชย์ ได้เร่งแก้ไข โดยตั้ง Special Task Forces 4 ชุด เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าว ข้อมูลจาก FTA กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ความโปร่งใสในการไปทำ FTA, ความโปร่งใสในการไปทำ FTA หมายถึง, ความโปร่งใสในการไปทำ FTA คือ, ความโปร่งใสในการไปทำ FTA ความหมาย, ความโปร่งใสในการไปทำ FTA คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu