ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

มาตรการช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบของรัฐบาล?, มาตรการช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบของรัฐบาล? หมายถึง, มาตรการช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบของรัฐบาล? คือ, มาตรการช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบของรัฐบาล? ความหมาย, มาตรการช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบของรัฐบาล? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

มาตรการช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบของรัฐบาล?

มาตรการช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบของรัฐบาล มีอะไรบ้าง

คำตอบ

ในการจัดทำเขตการค้าเสรี รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมและวางมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่สินค้ากลุ่มต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้                   1 เร่งปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้สอดคล้องตามขั้นตอนการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่สินค้าไทย                     2 กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำมาตรฐานบังคับในสินค้าเกษตร โดยเฉพาะในสินค้าผักผลไม้ เช่น ลิ้นจี่ ลำไย ส้ม เป็นต้น เพื่อให้ สินค้าได้คุณภาพและมาตรฐานและสามารถส่งออกได้อย่างคล่องตัวนอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้เพิ่มความเข้มงวด ในการตรวจสอบ และระงับการนำเข้าสินค้าที่ตรวจพบโรคพืช สารปนเปื้อน และ สิ่งผิดปกติกับสินค้านำเข้า                     3 กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการบริหารนโยบาย นำเข้าได้มีการกำหนดมาตรการ เงื่อนไข ขั้นตอน ในการนำเข้าเพิ่มขึ้น เพื่อลดการนำเข้าสินค้าที่จะแข่งขันในไทยและเพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน                     4 ได้เจรจาจัดทำความตกลงมาตรฐานยอมรับร่วมในการตรวจสอบด้านมาตรฐานกับประเทศต่าง ๆ เช่น จีน ซึ่งจะทำให้สินค้าไทยส่งไปจีนได้ง่ายขึ้น                     5 กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดตั้ง Special Task Forces 4 คณะ เพื่อเร่งเจาะตลาด กระจายสินค้า และแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคทางการค้า ตลอดจนส่งเสริมให้นักธุรกิจเข้าไปขายสินค้าในเมือง มณฑลต่าง ๆ ของจีนมากขึ้น ข้อมูลจาก FTA กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

มาตรการช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบของรัฐบาล, มาตรการช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบของรัฐบาล หมายถึง, มาตรการช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบของรัฐบาล คือ, มาตรการช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบของรัฐบาล ความหมาย, มาตรการช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบของรัฐบาล คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu