ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

FTA กับ ประเทศสหรัฐอเมริกา?, FTA กับ ประเทศสหรัฐอเมริกา? หมายถึง, FTA กับ ประเทศสหรัฐอเมริกา? คือ, FTA กับ ประเทศสหรัฐอเมริกา? ความหมาย, FTA กับ ประเทศสหรัฐอเมริกา? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

FTA กับ ประเทศสหรัฐอเมริกา?

ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA กับ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีอะไรบ้าง

คำตอบ

                  สหรัฐฯ เป็นประเทศนำเข้าสำคัญอันดับหนึ่งของโลก และเป็นตลาดส่งออกหลัก ของไทย โดยไทยมีมูลค่าส่งออกไปสหรัฐฯ ประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด มูลค่าส่งออกไปสหรัฐฯ 13 618 ล้านเหรียญ ในปี 2546 ปัจจุบันสหรัฐฯ มีการทำ FTA กับหลายประเทศ ซึ่งอาจส่งกระทบต่อส่วนแบ่งตลาดสินค้าไทยได้                     ไทย-สหรัฐฯ ยังไม่ได้เริ่มเจรจา FTA ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการเจรจา และ กำหนดจะเริ่มเจรจาอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปลายเดือนมิถุนายนศกนี้ สำหรับการเจรจา FTA กับสหรัฐฯ จะอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน win-win situation ในรูปของการขยายการค้า โอกาสในการส่งออกและการพัฒนาเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม การทำ FTA ย่อมต้องมีทั้งประโยชน์และผลกระทบ                                         ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ                               - สามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดและการได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐฯ ไว้ต่อไป โดยเฉพาะสินค้าในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ เช่น กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง สับปะรดกระป๋อง อาหารแปรรูป สิ่งทอและเสื้อผ้า เครื่องประดับและอัญมณี                               - มีโอกาสในการขยายตลาดสินค้าใหม่ๆ เช่น รถยนต์และรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก สินค้าเกษตรบางรายการที่สหรัฐฯ มีการใช้มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีและมาตรการอุดหนุนค่อนข้างสูง                               - มีการลงทุนและเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจมากขึ้น ในสาขาที่ไทยมีศักยภาพแต่ขาดเงินทุน และเทคโนโลยี เช่น พลังงาน ยานยนต์ ICT และ Life Science เป็นต้น                               - สาขาบริการ ที่ไทยจะได้ประโยชน์ เช่น การท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นฐานครัวไทยสู่โลก ภัตตาคาร สปา และนวดแผนไทย เป็นต้น                       ผลกระทบ                               - ไทยจะถูกผลักดันอย่างมากในเรื่องการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยไทยอาจต้องปรับมาตรฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานสากล เช่น WTO และ WIPO องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก และมีการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่เข็มงวด ซึ่งโดยที่สุดแล้วน่าจะเป็นผลดีกับประเทศ เนื่องจากการค้าสินค้าเหล่านี้เป็นการค้าที่หลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่สุจริต นอกจากนี้ จะถูกผลักดันในเรื่องการให้ความคุ้มครองด้าน การลงทุน และการเปิดตลาดสินค้าด้วย                               - อาจต้องเปิดเสรีภาคบริการในสาขาที่ไทยยังไม่เข็มแข็งพอ อาทิ สาขาธนาคาร ประกันภัย โทรคมนาคม การค้าปลีก เป็นต้น ซึ่งในการเจรจาคงต้องยืนยันให้มีเวลาในการปรับตัวอย่างพอเพียง หรือมีมาตรการปกป้องในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น                               - สินค้าที่ไทยอาจจะได้รับผลกระทบ เช่น สินค้าเกษตรบางรายการ ถั่วเหลือง ข้าวโพด แต่ข้อเท็จจริงในไทยก็ผลิตได้ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอุตสาหกรรมบางรายการ เช่น เหล็กและผลิตภัณฑ์ ทองแดง เป็นต้น   ข้อมูลจาก FTA กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

FTA กับ ประเทศสหรัฐอเมริกา, FTA กับ ประเทศสหรัฐอเมริกา หมายถึง, FTA กับ ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ, FTA กับ ประเทศสหรัฐอเมริกา ความหมาย, FTA กับ ประเทศสหรัฐอเมริกา คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu