ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง?, ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง? หมายถึง, ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง? คือ, ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง? ความหมาย, ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง?

ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง

คำตอบ

                  มาตรการรองรับด้านมหภาคของภาครัฐ เร่งดำเนินการในแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสร้างความพร้อมในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้                     1 เร่งดำเนินมาตรการด้านการเงินและการคลัง เช่น การเร่งปรับปรุงโครงสร้างภาษี การสร้างเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น                     2 ปรับปรุงระบบและลดขั้นตอนการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชน เช่น พิธีทางศุลกากร การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น เพื่อให้การค้ามีความคล่องตัวและไม่เพิ่มต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก                     3 มีระบบควบคุมมาตรฐานสินค้านำเข้า รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยของสินค้าเกษตรและมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ                     4 มีระบบเตือนภัยเพื่อป้องกันผลกระทบอย่างฉับพลันและรุนแรงต่ออุตสาหกรรม ภายใน รวมทั้งปรับปรุงระบบการใช้มาตรการ AD CVD และ safeguards ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันกับสถานการณ์                     5 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าโดยเฉพาะด้านการขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ                     6 มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนของไทยในต่างประเทศ                     7 เร่งดำเนินการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและสาขาบริการที่ไทยมีศักยภาพ                     8 สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ให้เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าตลาดของประเทศที่ร่วมทำเขตการค้าเสรี                     9 สร้างกลไกประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อติดตามความคืบหน้าของการเจรจา และเพื่อเป็นเวทีให้ภาคเอกชนพิจารณาใช้ประโยชน์จากการดำเนินมาตรการเชิงรุก ในการเปิดตลาด สินค้ากับประเทศต่างๆ ข้อมูลจาก FTA กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง, ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง หมายถึง, ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง คือ, ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง ความหมาย, ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu