ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ในการจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ อย่างไรบ้าง?, ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ในการจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ อย่างไรบ้าง? หมายถึง, ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ในการจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ อย่างไรบ้าง? คือ, ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ในการจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ อย่างไรบ้าง? ความหมาย, ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ในการจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ อย่างไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ในการจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ อย่างไรบ้าง?

ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ในการจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ อย่างไรบ้าง

คำตอบ

หลักการในการจัดทำเขตการค้าเสรีของประเทศไทย มีดังนี้                   1 การจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี ควรทำในกรอบกว้าง Comprehensive ครอบคลุมการเปิดเสรีทั้งการค้าสินค้าและบริการ และการลงทุน รวมทั้งการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่นๆ อย่างไรก็ตามควรมีความยืดหยุ่น Flexibility ให้สอดคล้องกับระดับการพัฒนาของประเทศคู่เจรจาเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย                     2 การจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีควรให้สอดคล้องกับกฎของ WTO ซึ่งมีเงื่อนไขให้การเปิดเสรีครอบคลุมการค้าสินค้า บริการอย่างมากพอ Substantial สร้างความโปร่งใส และเปิดให้สมาชิกอื่นตรวจสอบความตกลง                     3 การจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี ควรยึดหลักการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ Reciprocate และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยคำนึงถึงสถานะของไทยที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาในกรณีที่คู่เจรจาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ไทยควรเรียกร้องความยืดหยุ่นเพื่อให้มีเวลาในการปรับตัวนานกว่า หรือทำข้อผูกพันในระดับต่ำกว่า                     4 การจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี ควรให้ครอบคลุมเรื่องมาตรการสุขอนามัย และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีอื่นๆ NTM ด้วย                     5 ความตกลงเขตการค้าเสรี ควรมีมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามพันธกรณี เช่น มาตรการ AD CVD การใช้มาตรการคุ้มกัน Safeguards การใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร ซึ่งทำให้การดำเนินการตามพันธกรณีไม่มีผลในการเปิดตลาด รวมทั้งกำหนดกลไกการยุติปัญหาหรือข้อพิพาทอย่างเป็นธรรม                     6 ในการจัดทำเขตการค้าเสรีควรให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว ทั้งนี้ อาจมีการเจรจา ตกลงในเรื่องที่จะเป็นการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ระหว่างกันก่อน Early Harvest ข้อมูลจาก FTA กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ในการจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ อย่างไรบ้าง, ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ในการจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ อย่างไรบ้าง หมายถึง, ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ในการจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ อย่างไรบ้าง คือ, ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ในการจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ อย่างไรบ้าง ความหมาย, ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ในการจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ อย่างไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu