ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

FTA กับประเทศอินเดีย?, FTA กับประเทศอินเดีย? หมายถึง, FTA กับประเทศอินเดีย? คือ, FTA กับประเทศอินเดีย? ความหมาย, FTA กับประเทศอินเดีย? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

FTA กับประเทศอินเดีย?

กรณีที่ไทยจัดทำเขตการค้าเสรีกับอินเดียแล้ว ทางอินเดียมีข้อจำกัดเกี่ยวกับ Rules of Origin จะมีผลกระทบกับภาคราคาการส่งออกของไทยอย่างไรบ้าง

คำตอบ

ผลกระทบ                     1 ไทยและอินเดียได้มีการลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 ณ ทำเนียบรัฐบาล สาระสำคัญของร่างกรอบความตกลงฯ ครอบคลุมการเปิดเสรีทั้งด้านการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน ด้านการค้าสินค้า การเปิดเจรจาการค้าสินค้าได้เริ่มต้นเมื่อเดือน มกราคม 2547 และให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2548 ซึ่งกำหนดให้เปิดเสรีภายในปี 2553 ทั้งนี้ ได้ตกลงให้มีการลดภาษีสินค้าบางส่วนทันที Early Heavest Scheme EHS โดยจะทยอยลดภาษีแต่ละปีลงอัตราร้อยละ 50 75 และ 100 ของอัตราภาษี MFN applied rate ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2547 จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2549 ตามลำดับ ซึ่งจะครอบคลุมสินค้ารวม 84 รายการ เช่น เงาะ ลำไย มังคุค ทุเรียน อาหารทะเลกระป๋อง และสินค้าอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ ในการส่งออก อาทิ เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ เม็ดพลาสติก เครื่องไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และส่วนประกอบเครื่องยนต์ เป็นต้น                     2 ไทยและอินเดียได้มีการเจรจาเรื่อง กฏว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าชั่วคราว ที่จะใช้ควบคู่กับการเร่งลดภาษี Early Heavest Scheme มาแล้วรวม 6 ครั้งๆ ล่าสุด 31 พ ค - 1 มิ ย 47 ไทยสามารถโน้มน้าวให้ฝ่ายอินเดียยอมรับและตกลงหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาแหล่งกำเนิดสินค้า รวมทั้ง เรื่องระเบียบปฏิบัติในการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า มีเพียงประเด็นย่อยเรื่องคำจำกัดความและรายการสินค้าเพียง 5 รายการ ที่จะต้องตกลงกันในเรื่องของสัดส่วนวัสดุที่ใช้ในประเทศ Local Content ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะนำไปพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาในประเด็นที่คงค้างทั้งหมดภายใน 15 มิ ย 47 ทั้งนี้คาดว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถสรุปผลและดำเนินการลดภาษีสินค้าบางส่วนที่ตกลงไว้ในEarly Heavest Scheme ได้เร็วๆนี้ ยังคงเหลือเพียงขั้นตอนการดำเนินการภายในประเทศเพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                     ถึงแม้สองฝ่ายจะมีความเห็นที่ต่างกัน ในเรื่องหลักการพิจารณาแหล่งกำเนิด ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการค้าหรือกีดกันการค้าได้ แต่ด้วยมุมมองในเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการเมือง ร่วมกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสำคัญ คาดว่าจะเป็นผลดีกับไทย ดังนี้                     - ด้านการส่งออก สินค้าที่อยู่ใน EHS และอยู่ในหลักเกณฑ์ของแหล่งกำเนิดสินค้า ที่ประเทศไทยส่งออกไปยังอินเดีย เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ ส่วนประกอบรถยนต์ เม็ดพลาสติก เครื่องไฟฟ้า ภายใต้กฎแหล่งกำเนิดที่ตกลงร่วมกัน จะทำให้ต้นทุนของการส่งออกลดลง เนื่องจากได้สิทธิลดหย่อนภาษีนำเข้าจากอินเดีย สามารถแข่งขันได้ในตลาดอินเดีย และเพิ่มการส่งออกให้มากขึ้นจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย                     - ด้านการนำเข้า สินค้าที่ไทยนำเข้าจากอินเดีย ซึ่งอินเดียจะได้เปรียบเพราะสินค้าที่นำเข้ามายังประเทศไทยราคาจะลดลง ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของอินเดียเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า สินค้าในความตกลง RO ระหว่างไทยกับอินเดีย ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าวัตถุดิบ และสินค้าขั้นกลาง Intermediate Product และการนำเข้าของไทยจากอินเดียมีลักษณะกระจุกตัว Concentrate อยู่กับสินค้าไม่กี่ชนิด เช่น อัญมณี เครื่องเพชรพลอย เหล็กและเหล็กกล้า เป็นต้น ดังนั้น คาดหมายว่า การเปิดเสรีทางการค้าในสินค้าภายใต้ EHS และกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า เมื่อไทยนำเข้าสินค้าที่เป็นวัตถุดิบจากอินเดีย มาผลิตเพื่อส่งออก จะเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าซึ่งจะทำให้ไทยจะได้ประโยชน์ในการขยายการส่งออกให้เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบนำเข้ามีราคาถูกลง ข้อมูลจาก FTA กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

FTA กับประเทศอินเดีย, FTA กับประเทศอินเดีย หมายถึง, FTA กับประเทศอินเดีย คือ, FTA กับประเทศอินเดีย ความหมาย, FTA กับประเทศอินเดีย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu