ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนอายุเท่าใด?, พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนอายุเท่าใด? หมายถึง, พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนอายุเท่าใด? คือ, พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนอายุเท่าใด? ความหมาย, พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนอายุเท่าใด? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 5
คำถาม

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนอายุเท่าใด?

nbsp ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสูร้นั้น พระองค์อายุเท่าใด nbsp สมสมัย กรุงเทพฯ

คำตอบ

              ประมาณ ๖๐๐ ปีก่อนคริสต์ศักราช มีแคว้นของชนเผ่าอริยกะหรืออารยันแคว้นหนึ่งในตอนเหนือของประเทศอินเดียแถบลุ่มแม่น้ำคงคา ส่วนทางภาคตะวันออกเป็นแคว้นสักกะราชธานีชื่อกบิลพัสดุ์ อยู่ระหว่างเมืองอาลาหะบัดกับเมืองปัตนะในปัจจุบัน พระราชาผู้ครองแคว้นทรงพระนามว่า พระเจ้าสุทโธทนะ และพระมเหสีทรงพระนามว่า พระนางสิริมหามายา   ประมาณ ๕๘๔ ปีก่อนคริสต์ศักราช หรือ ๘๐ ปีก่อนพุทธศักราช ในวันเพ็ญ เดือนหก พระนางศิริมหามายา ได้ประสูติพระโอรสพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า เจ้าชายสิทธัตถะราชสกุลของพระองค์ก็คือศากยะ ส่วนโคตรมะเป็นชื่อของราชวงศ์พระกุมารนี้ คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระสมณโคดมพุทธเจ้า พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาจากสำนักอาจารย์วิศวามิตร ผู้เป็นศาสดาของพุทธศาสนา ซึ่งในกาลต่อมาได้กลายเป็นที่นับถือของประชาชนถึงหนึ่งในสามของโลก               เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงเจริญวัยขึ้น ก็สนพระทัยครุ่นคิดแต่ปัญหาชีวิตของคนทุกคน ต่อมาเมื่อทรงเสกสมรสกับพระนางยโสธราพิมพา แล้วประสูติพระโอรส คือ ราหุล เจ้าชายสิทธัตถะก็ยิ่งทรงเห็นโลกมีแต่ความทุกข์ อันเป็นห่วงผูกคอคล้องมนุษย์ให้เกี่ยวข้องอยู่แต่ในโลกียวิสัย ทำให้เกิด รัก โลภโกรธ หลง จนมนุษย์ขาดการพิจารณาเหตุผล บางครั้งถึงขาดเมตตาจิตต่อกัน จึงทรงหาทางดับทุกข์ เสด็จหนีจากราชสมบัติออกบรรพชาเมื่อพระชนมายุได้ ๒๙ พรรษา และเสด็จท่องเที่ยวไปตามแคว้นใกล้เคียง ศึกษาธรรมเพื่อแก้ทุกข์ตามสำนักลัทธิซึ่งมีมากมายในขณะนั้น และส่วนใหญ่ก็เป็นลัทธิต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากศาสนาพราหมณ์ ทรงอดทนทรมานพระวรกายอยู่ตามสำนักอาจารย์และในป่าดงเป็นเวลาหกปี จนพระชนมายุได้๓๕ พรรษา จึงทรงพบทางแก้ทุกข์ได้ด้วยพระองค์เอง และทรงตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม หรือพุทธคยาในปัจจุบัน อันอยู่ในแคว้นมคธ ห่างจากกรุงราชคฤห์ประมาณ ๓๐๐ ไมล์               เมื่อตรัสรู้แล้วก็เสด็จเผยแผ่พระธรรมยังแคว้นมคธและแคว้นใกล้เคียง แล้วเสด็จสู่แคว้นสักกะโปรดพระพุทธบิดา               มารดา พระมเหสี และศากยราชสกุล ประชาชนทุกชั้นวรรณะซึ่งก็มีผู้เลื่อมใสเป็นจำนวนมาก รวมทั้งจตุบริษัทมีทั้งภิกษุภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา และทรงประกาศศาสนาร่วมกับพระสาวกอยู่ได้ ๔๕ ปี ก็เสด็จปรินิพพานเมื่อพระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ณ เมืองกุสินารา และในปีที่เสด็จปรินิพพานนั้นเป็นปีพุทธศักราช พ ศ               ชีวประวัติของพระพุทธเจ้าที่เล่ามานี้ อาจารย์กีรติ   บุญเจือราชบัณฑิต   ให้ข้อมูลใหม่ว่า   ที่เราเคยเชื่อกันมาว่า พระพุทธเจ้าประสูติก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี เพราะถือเอาปีที่พระองค์เสด็จปรินิพพานเป็นปีพุทธศักราชที่ ๑ นักประวัติศาสตร์ได้ค้นคว้าตามหลักฐานเท่าที่ปรากฏ พบว่าคลาดเคลื่อนเร็วกว่าชีวประวัติจริงของพระองค์อยู่ ๖๐ ปี กล่าวคือพระองค์ประสูติจริง ๒๐ ปีก่อนพุทธศักราช หรือ ๕๖๓ ปีก่อนคริสต์ศักราช แทนที่จะเป็น ๘๐ ปีก่อนพุทธศักราช หรือ ๖๒๓ ปีก่อนคริสต์ศักราช “ ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม สำนักพิมพ์สารคดี ”

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนอายุเท่าใด, พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนอายุเท่าใด หมายถึง, พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนอายุเท่าใด คือ, พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนอายุเท่าใด ความหมาย, พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนอายุเท่าใด คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu