ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วิธีตั้งชื่อมิให้เป็นกาลกิณี?, วิธีตั้งชื่อมิให้เป็นกาลกิณี? หมายถึง, วิธีตั้งชื่อมิให้เป็นกาลกิณี? คือ, วิธีตั้งชื่อมิให้เป็นกาลกิณี? ความหมาย, วิธีตั้งชื่อมิให้เป็นกาลกิณี? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

วิธีตั้งชื่อมิให้เป็นกาลกิณี?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ขอทราบวิธีตั้งชื่อที่ถูกต้องตามความเชื่อของไทยโดยมิให้เป็นกาลกิณี ไม่ทราบว่าพอจะมีสูตรหรือมีข้อยกเว้นอะไรบ้าง ไม่ลงชื่อ จ ร้อยเอ็ด

คำตอบ

                  “ ซองคำถาม ” เห็นหนังสือตั้งชื่อลูกวางจำหน่ายหลายเล่ม มี “ ชื่อสำเร็จรูป ” หลายร้อยชื่อให้ผู้เป็นพ่อแม่เลือกได้ตามชอบใจ   แต่ถ้าต้องการสร้างสรรค์ชื่อลูกของคุณเองไม่ให้ซ้ำใคร   อาจใช้หลักเกณฑ์ดังที่ประสิทธิ์   จันรัตนา เขียนไว้ในวารสารราชบัณฑิตยสถาน ฉบับที่ ๑ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๓๒                   โบราณาจารย์ได้แสดงวิธีการหาอักษรตั้งชื่อเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพอสรุปได้ดังนี้ คือ ให้เลือกเอาอักษรที่เป็น บริวารอายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ และมนตรี เป็นหลัก บางท่านถือว่าถ้าเป็นชายให้ใช้อักษรที่เป็นเดชนำหน้าชื่อ ถ้าเป็นหญิงให้ใช้อักษรที่เป็นศรีนำหน้าชื่อ แต่ถ้าจะไม่ถือเดชถือศรี จะใช้อักษรใดสำหรับผู้เกิดวันใดก็ได้   แต่ให้เว้นอักษรที่เป็นกาลกิณีโดยเด็ดขาด นอกจากตั้งให้ถูกต้องดังกล่าวแล้ว ท่านว่าควรให้มีความหมายชัดเจน ไพเราะน่าฟัง สมกับเพศและวัยตามฐานานุรูปของแต่ละบุคคล บางท่านนิยมตั้งให้ชื่อคล้องจองกัน คือบุตรคนแรกให้ชื่อคล้องจองกับบิดาหรือมารดา บุตรคนถัดไปให้ชื่อคล้องจองกับคนพี่   ชื่อที่ตั้งในปัจจุบันนี้   ปรากฏว่าส่วนมากนิยมใช้ภาษาบาลี-สันสกฤต จึงมีมากกว่า ๑ พยางค์เสมอ                   อักษรใดเป็นบริวาร   อายุ   เดช   ศรี   มูละ   อุตสาหะ   มนตรี   และกาลกิณี   ของคนเกิดวันอะไรให้ตรวจดูจากตารางสูตรสำเร็จดังนี้ วันเกิด บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี อาทิตย์ สระทั้งหมด ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ ฮ จันทร์   ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ช ฌ ญ ฏ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ ฮ สระทั้งหมด   อังคาร จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ ฮ สระทั้งหมด   ก ข ค ฆ ง   พุธกลางวัน ฏ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ ฮ สระทั้งหมด ก ข ค ฆ ง   จ ฉ ช ซ ฌ ญ   พุธกลางคืน ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ ฮ สระทั้งหมด ก ข ค ฆ ง     ฏ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม พฤหัสบดี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ ฮ สระทั้งหมด ก ข ค ฆ ง   จ ฉ ช ซ ฌ ญ   ฏ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น ศุกร์ ศ ษ ส ห ฬ ฮ สระทั้งหมด ก ข ค ฆ ง   จ ฉ ช ซ ฌ ญ     ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว เสาร์ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ ฮ สระทั้งหมด ก ข ค ฆ ง   จ ฉ ช ซ ฌ ญ   ฏ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ความหมายของ บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ   มนตรี และกาลกิณี           บริวาร หมายถึง บุตร สามี ภรรยา ข้าทาสชายหญิง รวมทั้ง คนที่เราต้องให้ความอุปการะภายในครอบครัวของเราทุกคนสภาพแวดล้อม ญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อนร่วมงานรอบ ๆ   ตัวเรา           อายุ หมายถึง ชีวิต ความเป็นอยู่ ความเจริญก้าวหน้าตลอดจนวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตของเรา           เดช หมายถึง อำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง ตำแหน่ง   หน้าที่การงาน ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียน ความรักใครความมีตบะ มีเดชานุภาพ น่าเกรงกลัว น่าเกรงขาม           ศรี หมายถึง หลักทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้สอย สิริมงคล   โชคลาภที่ได้มาเป็นสิ่งของ   ซึ่งจะต้องใช้จ่ายและที่จะได้ในภายหน้า ความรัก แสงสว่าง ความรู้ ความสวยงาม           มูละ หมายถึง หลักทรัพย์เดิมที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดมาถึงตน และที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนฐานะญาติพี่น้องวงศ์ตระกูลของเรา           อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร การทำงาน ผลสำเร็จจากการงาน รวมถึงการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ ทิฐิมานะของเรา           มนตรี หมายถึง ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเรา อันได้แก่ บิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ ครู เจ้านาย ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ และผู้ให้ความช่วยเหลือเราทุกคน รวมทั้งสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเฉลียวฉลาดในกิจการทั้งปวง           กาลกิณี หมายถึง ความชั่วร้าย ศัตรูคู่อาฆาต คนไม่ถูกกัน ความทุกข์ ความวิบัติ สิ่งเลวร้าย ความไม่ดีไม่งามต่าง ๆ   รวมทั้งอุปสรรคนานาประการ           สมมุติว่าคุณเกิดวันอาทิตย์   หากตั้งชื่อว่า   ณัฐกาญจน์ ก็จะได้พยัญชนะ ณ และ ฐ เป็นศรี   ก เป็นอายุ สระอา เป็น บริวาร   จ   เป็นเดช   น   เป็น   มูละ “ ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม สำนักพิมพ์สารคดี ”    

วิธีตั้งชื่อมิให้เป็นกาลกิณี, วิธีตั้งชื่อมิให้เป็นกาลกิณี หมายถึง, วิธีตั้งชื่อมิให้เป็นกาลกิณี คือ, วิธีตั้งชื่อมิให้เป็นกาลกิณี ความหมาย, วิธีตั้งชื่อมิให้เป็นกาลกิณี คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu