ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

แผนการรับมือของโรคไข้หวัดใหญ่?, แผนการรับมือของโรคไข้หวัดใหญ่? หมายถึง, แผนการรับมือของโรคไข้หวัดใหญ่? คือ, แผนการรับมือของโรคไข้หวัดใหญ่? ความหมาย, แผนการรับมือของโรคไข้หวัดใหญ่? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

แผนการรับมือของโรคไข้หวัดใหญ่?

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีแผนการรับมือการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่อย่างไรค่ะ

คำตอบ

ประเทศไทยได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมเพื่อรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่โดยมียุทธศาสตร์การดำเนินงานดังนี้             1 การเฝ้าระวังโรค เพื่อทราบสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาด             2 การเตรียมเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น             3 การเตรียมความพร้อมควบคุมการระบาดฉุกเฉินของทุกหน่วยงาน ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข หน่วยงานด้านการรักษาความสงบภายใน หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ รวมถึงหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะ               4 การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน และชุมชน             5 การบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยมีการพัฒนากลไกการจัดการปัญหาโรคไข้หวัดใหญ่ให้สามารถจัดการในภาวะวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ               ในการนี้ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำแผนเตรียมความพร้อม โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว และจะต้องทำการซ้อมแผน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีความพร้อมในการรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้น ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Bureau of General Communicable Disease

แผนการรับมือของโรคไข้หวัดใหญ่, แผนการรับมือของโรคไข้หวัดใหญ่ หมายถึง, แผนการรับมือของโรคไข้หวัดใหญ่ คือ, แผนการรับมือของโรคไข้หวัดใหญ่ ความหมาย, แผนการรับมือของโรคไข้หวัดใหญ่ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu