ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วันแรงงาน?, วันแรงงาน? หมายถึง, วันแรงงาน? คือ, วันแรงงาน? ความหมาย, วันแรงงาน? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

วันแรงงาน?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp เหตุใดไทยจึงถือว่าวันที่ ๑ พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงาน ได้แบบอย่างมาจากประเทศตะวันตกใช่หรือไม่ กรุณาตอบให้ทราบด้วย ไม่ลงชื่อ กรุงเทพฯ

คำตอบ

          ประเทศไทยประกาศวันแรงงานแห่งชาติเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ ศ ๒๔๙๙ การจัดงานวันกรรมกรหรือวันแรงงานแห่งชาตินั้นมีประวัติสืบเนื่องมาจากเมย์เดย์ หรือวันที่ ๑ พฤษภาคม   ตามลัทธิโรมันโบราณ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นเครื่องเตือนใจผู้ใช้แรงงานให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และสำนึกถึงรากฐานความมั่นคงของการประกอบอาชีพอันเป็นประโยชน์ทั้งทางส่วนตัวและประเทศชาติ         สำหรับในเมืองไทยนั้น วันเมย์เดย์เกิดขึ้นในสมัยจอมพล ป พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี มีผู้เสนอให้เลือกเอาวันต่อไปนี้เป็นวันกรรมกร คือ - วันที่   ๓๑   สิงหาคม เนื่องจากเป็นวันประกาศพระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักงานจัดหางาน   พุทธศักราช   ๒๔๗๕ เป็นกฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวกับกรรมกร - วันที่   ๓๐   มกราคม   เนื่องจากวันดังกล่าวเมื่อ พ ศ ๒๔๗๖ เป็นวันประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ สำนักงาน และกรมในกระทรวงเศรษฐการ   จัดตั้งกองกรรมกรขึ้นในกรมพาณิชย์   เป็นวันที่สำคัญของการบริหารกรรมกรในประเทศไทย - วันที่ ๒๙   กันยายน เพราะในวันนี้เมื่อ พ ศ ๒๔๙๘ เป็นวันประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ ศ ๒๔๙๘ และเป็นวันที่กรรมกรไทยได้เริ่มสร้างงานใหญ่ ๆ เช่น เขื่อนยันฮี เขื่อนชัยนาท         แต่ในที่สุดคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบให้ถือเอาวันที่ ๑พฤษภาคม เป็นวันแรงงานตามหลักของหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งถือเป็นวันกรรมกรสากล ต่อจากนั้นจึงได้มีประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีให้ถือเอาวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๙๙ เป็นปีแรก “ ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม สำนักพิมพ์สารคดี ”    

วันแรงงาน, วันแรงงาน หมายถึง, วันแรงงาน คือ, วันแรงงาน ความหมาย, วันแรงงาน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu