ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วิศวกรโยธามีหน้าที่สร้างถนนใช่ไหม?, วิศวกรโยธามีหน้าที่สร้างถนนใช่ไหม? หมายถึง, วิศวกรโยธามีหน้าที่สร้างถนนใช่ไหม? คือ, วิศวกรโยธามีหน้าที่สร้างถนนใช่ไหม? ความหมาย, วิศวกรโยธามีหน้าที่สร้างถนนใช่ไหม? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

วิศวกรโยธามีหน้าที่สร้างถนนใช่ไหม?

เข้าใจว่าวิศวกรโยธานั้นมีหน้าที่วางแผนหรือก่อสร้างถนนหนทาง แต่ก็ไม่คิดว่าผู้ที่ทำงานตำแหน่งนี้จะสร้างถนนอย่างเดียว น่าจะ เกี่ยวข้องกับงานด้านอื่น ๆ ด้วยใช่หรือไม่ ไม่ลงชื่อ จ นครราชสีมา

คำตอบ

        วิศวกรโยธามีงานที่ต้องรับผิดชอบมากมาย ไม่ใช่แค่สร้างถนนอย่างเดียว เรื่องนี้ ดร นระ คมนามูล ให้รายละเอียดไว้ในหนังสือ วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ว่า ในทัศนะของชาวบ้าน คำว่า “ โยธา quot หมายถึง งานที่ทำด้วยกำลังกาย เช่น การก่อสร้าง ตลอดจนงานกุลีที่มีการรื้อขนปัดกวาด เป็นต้น         ความจริงแล้ววิศวกรรมโยธามิได้เป็นงานที่ต่ำต้อยดังความหมายของมันเลย ถ้าพูดกันตามศัพท์ภาษาอังกฤษ นั่นคือ civil engineering คำนี้แรกเริ่มเดิมทีหมายถึงวิชาช่างทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดสำหรับพลเรือน civilian ซึ่งตรงกันข้ามกับวิศวกรรมทหาร military engineering ที่เกี่ยวกับการสร้างป้อมปราการ ขุดคูเมือง ขุดสนามเพลาะ และสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙         วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้าเจริญก้าวหน้ามากขึ้น และแยกออกเป็นสาขาวิชาใหม่อีกสาขาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ คำว่า   วิศวกรรมพลเรือน จึงมีความหมายแคบเข้า ในปัจจุบันวิศวกรรมพลเรือนเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธาเป็นส่วนใหญ่ ถึงกระนั้นก็ ตาม วิศวกรรมพลเรือนหรือวิศวกรรมโยธาก็ยังเป็นวิชาที่มีขอบเขตของงานกว้างขวางมาก ถ้าจะกล่าวอย่างเต็มที่งานที่วิศวกรโยธารับ ผิดชอบมีดังต่อไปนี้ การเขียนแบบทางวิศวกรรม คอนกรีตเทคโนโลยี คอนกรีตอัดแรง คอนกรีตเบาวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ การก่อ สร้างโรงงาน เทคนิคการก่อสร้างทั้งแบบใหม่และแบบเก่า งานดิน กลศาสตร์ของดิน ฐานรากการอนุรักษ์ดิน การสร้างถนน   การ สร้างทางรถไฟ   การเจาะอุโมงค์   การสร้างสะพาน   การจัดระบบการขนส่ง   การสร้างสนามบิน การสร้างท่าเรือ วิศวกรรมการจราจร   วิศวกรรมสุขาภิบาล การระบายนำโสโครก การจัดจ่ายน้ำสะอาด การเจาะน้ำบาดาล พลังงานน้ำเพื่อการไฟฟ้า การชลประทานการ สำรวจและการทำแผนที่ โครงสร้างอาคาร โครงสร้างเรือการวางผังเมือง และการจัดหาที่อยู่อาศัย         ความเจริญทางเทคโนโลยีทุกวันนี้ ทำให้โฉมหน้าของวิศวกรรมโยธาเปลี่ยนแปลงไปมาก การขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในงาน วิศวกรรมโยธา มีผลเสียอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของชาติ และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น การทรุดโทรมของถนนก่อน อายุขัยของมัน   เพราะขาดความรู้เกี่ยวกับการอัดแน่นของดินและวัสดุทำถนน การที่ต้องซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัยและที่ทำงานอยู่ เสมอ เพราะไม่ใช้ความรู้ในคอนกรีตเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง และความบกพร่องของฐานรากเป็นต้น   วิศวกรโยธา ช่างโยธา หรือเจ้า หน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในงานก่อสร้างถนนหนทางและอาคารที่อยู่อาศัย จึงควรเรียนรู้เพิ่มเติมถึงข้อกำหนดและมาตรฐาน การปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา อันจะนำไปสู่งานที่มีคุณภาพและต้นทุนต่ำ “ ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม สำนักพิมพ์สารคดี ”

วิศวกรโยธามีหน้าที่สร้างถนนใช่ไหม, วิศวกรโยธามีหน้าที่สร้างถนนใช่ไหม หมายถึง, วิศวกรโยธามีหน้าที่สร้างถนนใช่ไหม คือ, วิศวกรโยธามีหน้าที่สร้างถนนใช่ไหม ความหมาย, วิศวกรโยธามีหน้าที่สร้างถนนใช่ไหม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu