ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์?, พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์? หมายถึง, พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์? คือ, พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์? ความหมาย, พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp น้องอ่านหนังสือสิบสองนักษัตรปีมะโรงแล้ว กล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ ๑ กับพระองค์ที่ ๕ พระองค์แรกชื่อ พระกกุสันธะ nbsp น้องเลยอยากทราบว่าพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์กันแน่ และเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระองค์ที่เท่าไหร่คะ คนอยากรู้ กรุงเทพฯ

คำตอบ

พระพุทธเจ้าในอดีต ๒๗ พระองค์ นับแต่กัปซึ่งพระโพธิสัตว์เจ้า ทรงได้รับพุทธพยากรณ์ โดยในแต่ละกัลป์ กัป จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ดังนี้ - สารมัณฑกัลป์ มี ๔ พระองค์ คือ ตัณหังกร เมธังกร สรณังกร ทีปังกร - สารกัลป์ มี ๑ พระองค์ คือ โกณทัญญญะ - สารมัณฑกัลป์ มี ๔ พระองค์ คือ มังคละ สุมนะ เรวัตะ โสภิตะ - วรกัลป์ มี ๓ พระองค์ คือ อโนมทัสสสี ปทุม นารทะ - สารกัลป์ มี ๑ พระองค์ คือ ปทุมุตระ - มัณฑกัลป์ มี ๒ พระองค์ คือ สุเมมธะ สุชาตะ - วรกัลป์ มี ๓ พระองค์ คือ ปิยะทัสสสี อรรถทัสสี ธรรมทัสสี - สารกัลป์ มี ๑ พระองค์ คือ สิตธัตตถะ - มัณฑกัลป์ มี ๒ พระองค์ คือ ติสสะะ ปุสสะ - สารกัลป์ มี ๑ พระองค์คือ วิปัสสี - มัณฑกัลป์ มี ๒ พระองค์คือ สิขี เวสสภู - ภัทรกัลป์ กัลป์ปัจจุบัน มี ๕ พระองค์คือ กกุสนธะ โกนาคมน์ กัสสปะ โคดม ปัจจุบัน พระนามพระพุทธเจ้า ๒๗ พระองค์ในอดีต ถึงปัจจุบัน ๑ พระพุทธตัณหังกร ๒ พระพุทธเมธังกร ๓ พระพุทธสรณังกร ๔ พระพุทธทีปังกร ๕ พระพุทธโกณทัญญะ ๖ พระพุทธมังคละ ๗ พระพุทธสุมนะ ๘ พระพุทธเรวัตะ ๙ พระพุทธโสภิตะ ๑๐ พระพุทธอโนมทัสสี ๑๑ พระพุทธปทุม ๑๒ พระพุทธนารทะ ๑๓ พระพุทธปทุมุตระ ๑๔ พระพุทธสุเมธะ ๑๕ พระพุทธสุชาตะ ๑๖ พระพุทธปิยะทัสสี ๑๗ พระพุทธอรรถทัสสี ๑๘ พระพุทธธรรมทัสสี ๑๙ พระพุทธสิทธัตถะ ๒๐ พระพุทธติสสะ ๒๑ พระพุทธปุสสะ ๒๒ พระพุทธวิปัสสี ๒๓ พระพุทธสิขี ๒๔ พระพุทธเวสสภู ๒๕ พระพุทธกกุสนธะ ๒๖ พระพุทธโกนาคมน์ ๒๗ พระพุทธกัสสปะ ปัจจุบัน พระพุทธโคดม

พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์, พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ หมายถึง, พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ คือ, พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ ความหมาย, พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu