ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ผู้ที่อยู่ระหว่างการชดใช้ทุนลาศึกษา จะขอโอนไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นได้ หรือไม่??, ผู้ที่อยู่ระหว่างการชดใช้ทุนลาศึกษา จะขอโอนไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นได้ หรือไม่?? หมายถึง, ผู้ที่อยู่ระหว่างการชดใช้ทุนลาศึกษา จะขอโอนไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นได้ หรือไม่?? คือ, ผู้ที่อยู่ระหว่างการชดใช้ทุนลาศึกษา จะขอโอนไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นได้ หรือไม่?? ความหมาย, ผู้ที่อยู่ระหว่างการชดใช้ทุนลาศึกษา จะขอโอนไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นได้ หรือไม่?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ผู้ที่อยู่ระหว่างการชดใช้ทุนลาศึกษา จะขอโอนไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นได้ หรือไม่??

          ผู้ที่อยู่ระหว่างการชดใช้ทุนลาศึกษา จะขอโอนไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นได้ หรือไม่?

คำตอบ

การอนุมัติให้ข้าราชการโอนไปรับราชการ ณ ส่วนราชการอื่นโดยไม่ถือว่าเป็นผู้ ประพฤติผิดสัญญาหรือข้อผูกพัน ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้               1 ผู้ที่ขอโอนได้ปฏิบัติราชการตามสัญญาหรือข้อผูกพันมาแล้วไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อผูกพัน กรณีเป็นการ โอนไปยังส่วนราชการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข               2 ผู้ที่ขอโอนได้ปฏิบัติราชการตามสัญญาหรือข้อผูกพันมาแล้วไม่น้อยกว่า หนึ่งในสองของระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อผูกพัน กรณีเป็นการ โอนไปยังส่วนราชการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข               แหล่งอ้างอิง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการโอนข้าราชการผู้มีสัญญาหรือข้อผูกพันกับกระทรวงสาธารณสุข พ ศ 2535 ข้อ 6 1 ที่มา เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ที่อยู่ระหว่างการชดใช้ทุนลาศึกษา จะขอโอนไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นได้ หรือไม่?, ผู้ที่อยู่ระหว่างการชดใช้ทุนลาศึกษา จะขอโอนไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นได้ หรือไม่? หมายถึง, ผู้ที่อยู่ระหว่างการชดใช้ทุนลาศึกษา จะขอโอนไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นได้ หรือไม่? คือ, ผู้ที่อยู่ระหว่างการชดใช้ทุนลาศึกษา จะขอโอนไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นได้ หรือไม่? ความหมาย, ผู้ที่อยู่ระหว่างการชดใช้ทุนลาศึกษา จะขอโอนไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นได้ หรือไม่? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu