ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ข้าราชการลาศึกษาภายในประเทศในระดับปริญญาเอก?, ข้าราชการลาศึกษาภายในประเทศในระดับปริญญาเอก? หมายถึง, ข้าราชการลาศึกษาภายในประเทศในระดับปริญญาเอก? คือ, ข้าราชการลาศึกษาภายในประเทศในระดับปริญญาเอก? ความหมาย, ข้าราชการลาศึกษาภายในประเทศในระดับปริญญาเอก? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ข้าราชการลาศึกษาภายในประเทศในระดับปริญญาเอก?

          ไม่ทราบว่า ข้าราชการลาศึกษาภายในประเทศในระดับปริญญาเอกครบ 3 ปีตามที่กำหนดไว้ใน หลักสูตรของสถานศึกษา และได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการลาศึกษา 2 ภาคการศึกษาแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจะขอขยายระยะเวลาการลาศึกษาต่อได้หรือไม่ อย่างไร?

คำตอบ

        การอนุมัติให้ข้าราชการลาศึกษาภายในประเทศของกรมสุขภาพจิต ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ พ ศ 2543 โดยกำหนดไว้ในข้อ 11 1 ให้ลาได้ไม่เกินระยะเวลาของ หลักสูตรที่สถานศึกษาหรือสถานที่ฝึกอบรมนั้นๆกำหนดไว้ แต่ให้ลาได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี และ 2 ในกรณีที่มีการศึกษาหรือฝึกอบรมซ้ำชั้นโดยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตาม และต้องใช้เวลาศึกษาหรือฝึกอบรมเกินกว่าระยะเวลาของหลักสูตรที่สถานศึกษาหรือสถานที่ฝึกอบรมนั้นๆกำหนด ผู้อนุมัติอาจพิจารณาอนุมัติให้ลาศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มได้อีกตามความจำเป็น 1 ภาคการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน 2 ครั้ง หรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา               สำหรับกรณีนี้ข้าราชการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากกรมสุขภาพจิตให้ลาศึกษาและขยายระยะเวลาการลาศึกษาจนครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ แล้ว หากจะขออนุมัติขยายระยะเวลาการลาศึกษาต่อ จะต้องดำเนินการ ดังนี้               1 ข้าราชการดังกล่าวเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาการลาศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ โดยแนบเอกสารของสถานศึกษาซึ่งมีการรายงานผลการศึกษาและชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขยายระยะเวลาการศึกษา               2 หน่วยงานต้นสังกัดเสนอกรมสุขภาพจิตเพื่อขออนุมัติให้ข้าราชการดังกล่าว ขยายระยะเวลาการลาศึกษาเป็นกรณีพิเศษ               3 กรมสุขภาพจิตเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขออนุมัติให้ข้าราชการขยายระยะเวลาการลาศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย               4 กรมสุขภาพจิตแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้ข้าราชการดังกล่าวจัดทำสัญญาภายหลังการได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการลาศึกษาได้ ที่มา เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ข้าราชการลาศึกษาภายในประเทศในระดับปริญญาเอก, ข้าราชการลาศึกษาภายในประเทศในระดับปริญญาเอก หมายถึง, ข้าราชการลาศึกษาภายในประเทศในระดับปริญญาเอก คือ, ข้าราชการลาศึกษาภายในประเทศในระดับปริญญาเอก ความหมาย, ข้าราชการลาศึกษาภายในประเทศในระดับปริญญาเอก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu