ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์อ่ะค่ะ?, เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์อ่ะค่ะ? หมายถึง, เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์อ่ะค่ะ? คือ, เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์อ่ะค่ะ? ความหมาย, เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์อ่ะค่ะ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์อ่ะค่ะ?

คืออยากรุแนวทางในการอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งที่กำลังสนใจอยู่ตอนนี้ก็เห็นจะเป็นดอยอินทนนท์ หาที่ไหนก็ไม่เจอ ใครที่รูก็ช่วยทีนะคะ พอดีจะทำรายงานเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะค่ะแล้วอ ก็บังคับว่าต้องมีแนวทางในการอนุรักษ์ด้วย

คำตอบ

การอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยว อาจทำได้โดยอาศัยหลักการ quot การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ quot หรือ quot การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ quot       องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ องค์ประกอบหลักที่สำคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 4 ประการ คือ                   1 องค์ประกอบด้านพื้นที่ เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น Identity or Authentic or Endemic or Unique ทั้งนี้รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศน์ Eco - system ในพื้นที่นั้นๆ ดังนั้น องค์ประกอบด้านพื้นที่จึงเป็นการท่องเที่ยวที่มีพื้นฐานอยู่กับธรรมชาติ Nature - based tourism                     2 องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ Responsible travel โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันและ กำจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขต จึงเป็นการท่องเที่ยวที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน Sustainably managed tourism เพื่อให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ Responsible travel ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม                     3 องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเที่ยวทีมีกระบวนการเรียนรู้ Learning process โดยมีการให้การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของแหล่งท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องต่อนักท่องเที่ยว ประชาชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมศึกษา Environmental education-based tourism                     4 องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเที่ยวที่มีการคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนท้องถิ่น Involvement of local community or People participation ที่มีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติตามแผน ได้รับประโยชน์ ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนร่วมบำรุงรักษาทรัพยากรท่องเที่ยว อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถิ่น ทั้งกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิตและการได้รับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบำรุงรักษาและจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย และในที่สุดแล้วท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ท้องถิ่นในที่นี้เริ่มต้นจากระดับรากหญ้า Grass root จนถึงการปกครองส่วนท้องถิ่น และอาจรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการท่องเที่ยว อย่างมีส่วนร่วมชุมชน Community participation-based tourism                   หากการท่องเที่ยวใดมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ตามลักษณะดังกล่าวข้างต้น จัดได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สมบูรณ์ หากขาดหรือปราศจากข้อใดข้อหนึ่งไปความสมบูรณ์จะลดน้อยลงจนอาจกลายเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบอื่น ๆ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์อ่ะค่ะ, เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์อ่ะค่ะ หมายถึง, เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์อ่ะค่ะ คือ, เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์อ่ะค่ะ ความหมาย, เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์อ่ะค่ะ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu