ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ฮอร์โมนเพิ่มความสูงมีจริงหรือ?, ฮอร์โมนเพิ่มความสูงมีจริงหรือ? หมายถึง, ฮอร์โมนเพิ่มความสูงมีจริงหรือ? คือ, ฮอร์โมนเพิ่มความสูงมีจริงหรือ? ความหมาย, ฮอร์โมนเพิ่มความสูงมีจริงหรือ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ฮอร์โมนเพิ่มความสูงมีจริงหรือ?

อยากทราบว่าฮอร์โมนเพิ่มความสูงมีจริงหรือเปล่า มันคือฮอร์โมนอะไร

คำตอบ

        ร่าง กาย มนุษย์ มี ฮอร์โมน ที่ ช่วย ใน การ เจริญ เติบ โต หรือ ช่วย เพิ่มควา มสูง ที่ สำคัญ มาก ชนิด หนึ่ง คือ ฮอร์โมน กระตุ้น การ เจริญ เติบ โต ที่ เรียก ว่า โกรทฮอร์โมน หรือ ฮอร์โมนจีเอช growth hormone GH ซึ่ง เป็น ฮอร์โมน ที่ สร้าง และ หลั่ง ออก มา จากต่อม ใต้ สมอง ฮอร์โมนจีเอช จะ กระตุ้น ให้ มี การ ยืด ของ กระดูก ใน แนว ยาว ทำ ให้ ร่าง กาย ของ คน เรา สูง ขึ้น         ขณะ นี้ ทั่ว โลก มี เด็ก ปกติ ซึ่ง ไม่ ขาด ฮอร์โมนจีเอช และ ได้ รับ การ ฉีด ฮอร์โมน นี้ หลาย หมื่น ราย โดย ให้ ขนาด ยา ประมาณ 2-3 เท่า ของ ขนาด ที่ ร่าง กาย คน ปกติ สร้าง ขึ้น GH secretory rate พบ ว่า เด็ก กลุ่ม นี้ มี การ เจริญ เติบ โต เร็ว ขึ้น อย่าง ชัด เจน โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง ใน ปี แรก และ ปี ที่ สอง ของ การ รักษา ปี ถัดๆ ไป อัตรา การ เจริญ เติบ โต จะ ค่อยๆ ลด ลง ความ สูง เมื่อ เป็น ผู้ ใหญ่ จะ เพิ่ม ขึ้น หรือ ไม่ ยัง ไม่ มี ข้อ มูล ที่ ชัด เจน เพียง พอ ที่ จะ บอก ได้ เนื่อง จาก ส่วน ใหญ่ ของ เด็ก กลุ่ม นี้ ยัง ไม่ หยุด การ เจริญ เติบ โต           ปัญหา ที่ สำคัญ คือ การ ฉีด ยาฮอร์โมน ทุก วัน อาจ มี ผล เสีย ทางด้าน จิต ใจ ใน เด็ก หลายๆ คน นอก จาก นี้ ราคา ยา สูง มาก คือ ประมาณ 2 - 5 แสน บาท ต่อ คน ต่อ ปี และ สุด ท้าย ปัญหา ที่ ยัง ไม่ มี คำ ตอบ ก็ คือ ผล เสีย ระยะ ยาว จะ มี หรือ ไม่ ยังไมี มี ข้อ มูล เพียง พอ ที่ จะ บอก ได้ เนื่อง จาก ยา ที่ สังเคราะห์ ขึ้น นี้ ใช้ มา นาน ไม่ ถึง 10 ปี ข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่นี่ ที่มา        

ฮอร์โมนเพิ่มความสูงมีจริงหรือ, ฮอร์โมนเพิ่มความสูงมีจริงหรือ หมายถึง, ฮอร์โมนเพิ่มความสูงมีจริงหรือ คือ, ฮอร์โมนเพิ่มความสูงมีจริงหรือ ความหมาย, ฮอร์โมนเพิ่มความสูงมีจริงหรือ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu