ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระพุทธรูปมีกี่ปาง?, พระพุทธรูปมีกี่ปาง? หมายถึง, พระพุทธรูปมีกี่ปาง? คือ, พระพุทธรูปมีกี่ปาง? ความหมาย, พระพุทธรูปมีกี่ปาง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

พระพุทธรูปมีกี่ปาง?

ปางห้ามแก่นจันทร์ ปางสนเข็ม ปางพิจารณาชรา ธรรม นี่เป็นตัวอย่างปางพระพุทธรูปที่ผมไม่เคยได้ยิน ชื่อมาก่อน จึงอยากทราบว่าพระพุทธรูปมีทั้งหมดกี่ปางอะไรบ้าง ผู้อ่านคนหนึ่ง จ นราธิวาส

คำตอบ

        ตัวอย่างที่ยกมา “ ซองคำถาม ” ไม่เคยได้ยินเหมือนกัน เคยได้ยินแต่พระพุทธรูปปางนาคปรก ปางมารวิชัย ปางลีลา เป็นอาทิ จากการค้นคว้าทำให้ทราบว่า มีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ มากกว่าที่นึก         ก่อนอื่นต้องตีความคำว่า quot ปาง quot เสียก่อน ในทางพระพุทธศาสนา คำว่า   “ ปาง ” หมายถึง พระพุทธจริยาคราวหนึ่ง ๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญในครั้งเมื่อทรงพระชนม์จนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ด้วยเหตุนี้จึงมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ มากมาย         ประวัติการสร้างพระพุทธรูปปางต่าง ๆ มีอยู่ว่า ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว   ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะบำเพ็ญพระราชกุศลโดยสร้างพระพุทธรูปเหมือนอย่างโบราณกษัตริย์ครั้งกรุงศรีอยุธยาได้เคยทรงบำเพ็ญ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เมื่อยังดำรงพระยศเป็นกรมหมื่นนุชิตชิโนรส ทรงเลือกค้นในคัมภีร์พุทธประวัติ นับรวมได้ ๔๐ ปาง ต่อมาก็เกิดพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ขึ้นอีกหลายปางด้วยกัน ซึ่งพอจะประมวลได้ว่า ปัจจุบันมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ถึง ๖๖ ปางด้วยกันแต่นี่ก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่แน่นอน เพราะในอนาคตอาจมีผู้ศรัทธาสร้างพระพุทธรูปปางอื่นนอกจากปางเหล่านี้ก็ได้ เพราะไม่มีการผูกขาดห้ามไว้แต่อย่างใด         รายชื่อพระพุทธรูปทั้ง ๖๖ ปางออกจะมากอยู่   ถ้าต้องการครบถ้วนกรุณาหาอ่านจาก สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๑๘ ในที่นี้จะขอยกมาเป็นบางชื่อที่ฟังแปลกหูตัวอย่างเช่น ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต ปางปัจจเวกขณ์ ปางทรงสุบิน ปางรับมธุปายาส ปางรับหญ้าคา ปางเรือนแก้ว ปางฉันผลสมอ ปางประทับเรือ ปางรับผลมะม่วง ปางเปิดโลก ปางทรงพยากรณ์ “ ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม สำนักพิมพ์สารคดี ”

พระพุทธรูปมีกี่ปาง, พระพุทธรูปมีกี่ปาง หมายถึง, พระพุทธรูปมีกี่ปาง คือ, พระพุทธรูปมีกี่ปาง ความหมาย, พระพุทธรูปมีกี่ปาง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu