ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ถ้าจะเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก จำเป็นต้องเป็นครูหรือเปล่า แล้วติดต่อกับส่วนราชการหรือไม่ อย่างไร?, ถ้าจะเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก จำเป็นต้องเป็นครูหรือเปล่า แล้วติดต่อกับส่วนราชการหรือไม่ อย่างไร? หมายถึง, ถ้าจะเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก จำเป็นต้องเป็นครูหรือเปล่า แล้วติดต่อกับส่วนราชการหรือไม่ อย่างไร? คือ, ถ้าจะเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก จำเป็นต้องเป็นครูหรือเปล่า แล้วติดต่อกับส่วนราชการหรือไม่ อย่างไร? ความหมาย, ถ้าจะเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก จำเป็นต้องเป็นครูหรือเปล่า แล้วติดต่อกับส่วนราชการหรือไม่ อย่างไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ถ้าจะเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก จำเป็นต้องเป็นครูหรือเปล่า แล้วติดต่อกับส่วนราชการหรือไม่ อย่างไร?

สนใจที่จะเปิด สถานรับเลี้ยงเด็ก แต่ไม่ทราบว่าจะต้องติดต่อกับส่วนราชการใด nbsp จำเป็นต้องเป็นครูมาก่อนหรือไม่ nbsp

คำตอบ

                              สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน มีหน้าที่ให้การบริการ อบรมเลี้ยงดูเด็ก ในช่วงที่บิดามารดาต้องออกไปประกอบอาชีพ หารายได้เลี้ยงครอบครัว และช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ให้มีที่พักอาศัยและได้รับบริการทางสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านได้ส่งเสริม และสนับสนุน การดำเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ ศ 2515 ที่ออก ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 โดยทำการพิจารณา ในการออกใบอนุญาตจัดตั้ง ให้การสนับสนุนอาหารเสริม และเครื่องเล่นในการพัฒนาเด็ก รวมทั้งการพิจารณาต่อใบอนุญาต และพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต เป็นต้น                               หลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ ศ 2515                               สถานรับเลี้ยงเด็ก หมายถึง สถานที่รับเลี้ยงเด็กซึ่งมีอายุไม่เกิน 7 ปี บริบูรณ์ และมีจำนวนเกิน 5 คน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องเป็นญาติกับผู้เลี้ยง แต่ไม่รวมถึง สถานพยาบาลหรือโรงเรียนอนุบาล                               สถานสงเคราะห์เด็ก หมายถึง สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งพึ่งได้รับการสงเคราะห์อายุแรกเกิด ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และมีจำนวนเกิน 7 คน จัดตั้งในนามนิติบุคคล  

ถ้าจะเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก จำเป็นต้องเป็นครูหรือเปล่า แล้วติดต่อกับส่วนราชการหรือไม่ อย่างไร, ถ้าจะเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก จำเป็นต้องเป็นครูหรือเปล่า แล้วติดต่อกับส่วนราชการหรือไม่ อย่างไร หมายถึง, ถ้าจะเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก จำเป็นต้องเป็นครูหรือเปล่า แล้วติดต่อกับส่วนราชการหรือไม่ อย่างไร คือ, ถ้าจะเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก จำเป็นต้องเป็นครูหรือเปล่า แล้วติดต่อกับส่วนราชการหรือไม่ อย่างไร ความหมาย, ถ้าจะเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก จำเป็นต้องเป็นครูหรือเปล่า แล้วติดต่อกับส่วนราชการหรือไม่ อย่างไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu