ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน?, การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน? หมายถึง, การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน? คือ, การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน? ความหมาย, การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน?

อยากทราบหลักเกณฑ์ เอกสาร และขั้นตอนในการติดต่อ เกี่ยวกับ การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน

คำตอบ

หลักเกณฑ์การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน มีหลายกรณี   ได้แก่                   1 กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ ศ 2499 จะต้องเป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2499                   2 กรณีเพิ่มชื่อตามเอกสารทะเบียนราษฎรแบบเดิมที่ยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ได้แก่ สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ และทะเบียนบ้าน                   3 กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศแล้วเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย   ทั้งที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนไทย และไม่มีหลักฐาน                   4 กรณีอ้างว่าเป็นคนไทยแต่ไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง                   5 กรณีเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะของบุคคล หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ                   6 กรณีบุคคลที่ลงรายการในทะเบียนบ้านว่า quot ตาย quot หรือ quot จำหน่าย quot มาขอเพิ่มชื่อ                   7 กรณีคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว                   8 กรณีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย                   9 กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่ต่อมาได้รับสัญชาติไทย                   10 กรณีคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยได้รับการผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง รวมทั้งผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย                   ผู้มีหน้าที่แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ขอเพิ่มชื่อ บิดา หรือมารดา กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้เยาว์ หรือผู้อุปการะเลี้ยงดู กรณีเด็กอนาถา                     สถานที่ยื่นคำร้อง ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ผู้ขอเพิ่มชื่อมีภูมิลำเนาอยู่ในปัจจุบัน เว้นแต่                   1 กรณีเพิ่มชื่อตามสูติบัตรแบบเดิม ให้ยื่นคำร้องที่สำนักทะเบียนที่ออกสูติบัตรฉบับนั้น                   2 กรณีเพิ่มชื่อตามแบบใบแจ้งการย้ายที่อยู่ให้ยื่นคำร้องที่สำนักทะเบียนที่ประสงค์จะขอเพิ่มชื่อ                   3 กรณีเพิ่มชื่อตามทะเบียนบ้านแบบเดิม ให้ยื่นคำร้องที่สำนักทะเบียนที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้าย                     4 กรณีเพิ่มชื่อของผู้ที่ลงรายการจำหน่ายหรือตายไว้แล้ว ให้ยื่นคำร้องที่สำนักทะเบียนที่ผู้นั้นเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน   ก่อนถูกจำหน่ายรายการ ที่มา กรมการปกครอง

การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน, การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน หมายถึง, การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน คือ, การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน ความหมาย, การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu