ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สมทบเงินครบ150เดือน?, สมทบเงินครบ150เดือน? หมายถึง, สมทบเงินครบ150เดือน? คือ, สมทบเงินครบ150เดือน? ความหมาย, สมทบเงินครบ150เดือน? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

สมทบเงินครบ150เดือน?

อยากรู้รายละเอียดของเงินสมทบเข้าประกันสังคมครบ 150 เดือนครับถ้าส่งคบแล้วจะได้รับอยางไรครับเป็นเงินเท่าไรครับบำเน็ดคิดอย่างไรครับบำนานดิดอย่างไรครับขอบคุณครับ

คำตอบ

กรณีเงินบำนาญชราภาพ เงื่อนไขการเกิดสิทธิ             - จ่ายเงินสบทบไม่น้อยกว่า 180 เดือนไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม และ             - มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และ             - ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง กรณีบำเหน็จชราภาพ เงื่อนไขการเกิดสิทธิ             - จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน และ             - ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง และ             - มีอายุครบ 55 ปี บริบูรณ์หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย เงินบำนาญชราภาพ             - กรณีจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือนให้ได้รับเงินบำนาญชราภาพ ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย   ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ ก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง             - จ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน ให้ปรับเพิ่ม อัตราเงินบำนาญชราภาพตามข้อที่ 1 จากอัตรา ร้อยละ15 เพิ่ม อีกร้อยละ 1 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ทุก 12 เดือน เงินบำเหน็จชราภาพ             1 กรณีจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่าย สมทบเข้ากองทุน             2 กรณีจ่ายเงินสมทบ ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนพร้อมผล ประโยชน์ตอบแทน ตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด               3 กรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ ให้จ่ายเงินบำนาญชราภาพจำนวน 10 เท่า ของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย ที่มา สำนักงานประกันสังคม

สมทบเงินครบ150เดือน, สมทบเงินครบ150เดือน หมายถึง, สมทบเงินครบ150เดือน คือ, สมทบเงินครบ150เดือน ความหมาย, สมทบเงินครบ150เดือน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu